je bent hier:
VORMING VACATURES
Hoofdverpleegkundige/hoofdtechnoloog medische beeldvorming - Nucleaire geneeskunde (100%)
UZ Leuven

   PERSONEELSBELEID

Situering

Het betreft een voltijdse inschakeling voor onbepaalde duur.

Wat je functie inhoudt
 • In nauwe samenwerking met het diensthoofd, de medische staf en het multidisciplinaire team sta je in voor het verzekeren van een efficiënte, kwalitatief hoogstaande uitvoering van de nucleaire geneeskundige onderzoeken, behandelingen en zorgverlening. Je draagt er zorg voor dat de patiënt binnen dit gebeuren steeds centraal staat. 
 • Je geeft leiding aan een groep technologen bestaande uit verpleegkundigen, technologen medische beeldvormers en laboranten.
 • Je staat in voor de operationele planning en voortdurende optimalisatie van de patiëntenstroom.
 • Je participeert actief aan het overleg met en binnen de verschillende disciplines, met name de vaste medische staf, de radiofarmacie en de medische fysica.
 • In samenspraak met de procesbegeleider (kwaliteit en opleiding) bevorder, stimuleer en optimaliseer je de specifieke deskundigheid van het personeel via persoonlijke opleidings- en ontwikkelingsplannen, zowel binnen het gebied van de nucleaire geneeskunde als binnen de verpleegtechnische handelingen. Je voert een actief personeelsbeleid en een zorgzaam management van personele en materiële middelen.  
 • Je bent mee verantwoordelijk voor een actief beleid op het vlak van de ziekenhuishygiëne. 
 • In samenspraak met de procesbegeleider zorg je voor de uitwerking, de implementatie en de bewaking van veranderingsprocessen in samenwerking met de andere disciplines.
 • Je houdt toezicht op de consequente toepassing van de dienstprotocols uit het kwaliteitshandboek en de JCI richtlijnen op het werkveld.
 • Je rapporteert regelmatig indicatoren van de dienstwerking (zoals evolutie van aantal onderzoeken) aan het diensthoofd.
 • Je ondersteunt proactief de mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek in een universitaire omgeving.

Wat wij vragen
 • Je bezit een bachelordiploma in de verpleegkunde of technologie medische beeldvorming. 
 • Je volgde de wettelijke vereiste cursus ioniserende straling. 
 • Je hebt relevante werkervaring van minimum 3 jaar op een dienst nucleaire geneeskunde of radiologie.
 • Je bezit leiderschapskwaliteiten, zowel op klinisch verpleegkundig als op organisatorisch vlak.
 • Je bent dynamisch met zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden, zowel intercollegiaal als met patiënten.
 • Je werkt planmatig en nauwgezet.
 • Je bent stressbestendig en je kan werken binnen een multidisciplinaire omgeving.
 • Je hebt het vermogen om medewerkers te motiveren en te ondersteunen.
 • Je bent flexibel met een open houding naar nieuwe ontwikkelingen en organisatievormen.
 • Je hebt een brede interesse zowel voor patiëntenzorg als voor het klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Wat wij bieden
 • UZ Leuven biedt een professionele, multidisciplinaire werkomgeving die de evoluties op de voet volgt en waar volop ruimte is voor opleiding, begeleiding en persoonlijke groei.
 • Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering, tussenkomst vervoersonkosten, bijkomende verlof- en feestdagen, eigen bedrijfsrestaurant.

Interesse
 • Solliciteer vandaag nog op deze vacature door het online sollicitatieformulier in te vullen en jouw CV toe te voegen.
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Rekrutering en Selectie van UZ Leuven: 016 / 34 48 82.
 • Wil je meer informatie over het werken binnen het ziekenhuis, de sollicitatieprocedure of UZ Leuven als werkgever? Neem dan zeker een kijkje op onze website: https://jobs.uzleuven.be/.

Bedrijf:
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?