2017 Presentaties Studiedag verpleegkundigen in gehandicaptenzorg

Je vindt hier de presentaties van de sprekers die toestemming gaven om deze te publiceren op de website van het NVKVV

Eet- en slikproblemen, nieuwe tendensen


"Mijn cliënt wil of kan niet meer eten … wat nu? Ethische beschouwing over keuzes in de maaltijdzorg"
Mevr. J. Lemiengre, lector en onderzoeker Ethos, Programmalijn Zorg en Ethiek, UC Leuven-Limburg

"Pathofysiologie slikproblemen"
Mevr. M. Vanderheyden Coördinator Logopedisch Centrum Leuven

"Diagnostiek slikproblemen en behandelingsmodaliteiten"
Dr. K. Bonte, Adjunct Kliniekhoofd, hoofd-, hals- en maxillofaciale heelkunde, UZ Gent


"Signaleren van slikproblemen"
Mevr. A.M. Helder, Logopediste, Gemiva-SVG groep

"Wat kan je maken voor personen met slikproblemen, hoe kan je iemand met een beperking motiveren om te eten"
Mevr. D. Buekers, Coördinator Voeding – diëtiste Ter Heide; Clinical Director Health Promotion Special Olympics Belgium; voorzitter commissie Diëtisten GehandicaptenZorg (DGZ) binnen de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD)

"Wanneer eten niet meer lukt"
Mevr. M. D’hondt, Logopediste, docent Arteveldehogeschool, Bestuurslid Vlaams Vereniging voor Logopedisten

"Omgaan met slikproblemen in onze instelling."
"Preventie slikincidenten en praktische tips."

Mevr. K. Vandekerckhove, logopediste vzw UNIE-K centrum Ons Erf en OC Cirkant en Mevr. J. Devroe, diëtiste vzw UNIE-K


Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?