je bent hier:
STUDENTEN OPLEIDING
Verpleegkunde studeren in Europa
De structuur en de leerstof van de opleiding tot verpleegkundige binnen Europa.

In Vlaanderen kan je meer informatie over de structuur en de leerinhouden van de opleiding tot verpleegkundige binnen Europa bekomen bij het NARIC van de Vlaamse Gemeenschap. NARIC staat voor National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre. NARIC-Vlaanderen is de Vlaamse unit binnen het NARIC-netwerk van de Europese Economische Ruimte. De Europese Commissie van de Europese Unie creëerde dit netwerk in 1984 onder de ERASMUSvlag, nu SOCRATES.

NARIC-Vlaanderen geeft informatie over:

  • de toegang tot het hoger onderwijs in Vlaanderen en ook in het buitenland
  • de Vlaamse en buitenlandse onderwijsstelsels en diploma's en bereidt de beslissingen voor van de academische erkenning van buitenlandse hoger onderwijsdiploma's
  • de professionele erkenning van Europese onderwijsberoepen
  • de niveaubepalingen


Het contactadres:
NARIC-Vlaanderen
administratie Hoger Onderwijs
Hendrik Consciencegebouw Toren A 7
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Brussel
Naric@vlaanderen.be

Op Europees gebied is er ook informatie te vinden over de opleiding tot verpleegkundige in de lidstaten.

Op de volgende website van de Europese Commissie kan je informatie vinden over de verschillende onderwijssystemen in Europa: https://europa.eu.int/ploteus/portal/searchcustom.jsp

De Europese Commissie heeft in het jaar 2000 een studie laten uitvoeren over de gespecialiseerde verpleegkundigen in de lidstaten. Die studie en de beschrijving van de opleiding per verschillende landen kan je op de volgende website vinden: https://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/nurses/nurses-study-2000_en.htm


Peter Van Opstal
Secretaris van de Nationale Raad voor Verpleegkunde
Secretaris van de Technische Commissie voor Verpleegkunde
Secretaris van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
EUROSTATIONGEBOUW - Blok II Lokaal 2D05B
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02 / 524.97.35
Fax: 02 / 524.98.16


November 2006

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?