je bent hier:
NIEUWS NIEUWSARCHIEF
Gratis terugkeercursussen voor verpleegkundigen
Informeer je oud-studiegenoten en -collegaís.
Ebola maakt je nedering
Jolien is pas 25 maar ging al vier keer mee op missie met Artsen zonder Grenzen in Afrika. Eind oktober kwam ze terug van Kailahun in Sierra Leone, midden het Ebolagebied. Jolien is verpleegkundige en lid van het NVKVV.
NVKVV ondervoorzitter nederlandstalige AUVB
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van BelgiŽ (AUVB-UGIB-AKVB) is een VZW met als doel de beoefenaars van de verpleegkunde te verenigen en de belangen van de sector te vertegenwoordigen en te verdedigen. De AUVB brengt alle Nederlands-, Frans- en Duitstalige verpleegkundige beroepsorganisaties samen om de verpleegkunde in haar totaliteit verder te promoten en te ontwikkelen.
Gezocht: jong talent!
Trots op uw eindejaarsstudenten verpleeg- en vroedkunde? Doe dan mee aan de NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2014!
Screenen naar ondervoeding in de gezondheidszorg: een verwaarloosd aspect in de verpleegkundige zorgverlening
Malnutritie, of ondervoeding, komt in toenemende mate voor bij ouderen. Dit is een reden tot bezorgdheid, aangezien ondervoeding een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de ouderen.
Naar een veiligheidscultuur in het ziekenhuis
PatiŽntveiligheid is een essentieel kenmerk en de evidente verwachting van kwaliteitsvolle zorg. PatiŽntveiligheid is gericht op het (her)organiseren van zorgprocessen opdat schade voor de patiŽnt, veroorzaakt door het gezondheidszorgsysteem, gereduceerd of zelfs geheel vermeden kan worden.
Therapietrouw aan medicatie: een verpleegkundige, meervoudige aanpak?
Chronische aandoeningen maken 60% van alle overlijdens uit. De meeste zijn goed te behandelen, vaak met orale medicatie, maar de gewenste resultaten worden vaak gemist door therapieontrouw.
Prijs Professor Evers voor Verpleegkunde en Vroedkunde
Ter nagedachtenis van de wetenschappelijke verdiensten van prof. dr. Georges Evers in de verpleegkunde en de vroedkunde wordt door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (KU Leuven) jaarlijks een innoverend wetenschappelijk werk in de verpleegkunde of de vroedkunde bekroond.
Congres ĎKansen en mogelijkheden voor de verpleegkunde'
Minister Vandeurzen las ons Memorandum en reageerde!
De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen telt 50 jaar.
Ideaal ogenblik voor een check-up
Vroedvrouwen schrijven autonoom geneesmiddelen voor
Het Koninklijk Besluit dat vroedvrouwen toelaat om geneesmiddelen voor te schrijven werd gepubliceerd in het Staatsblad van 14/1/2014.
Deelnemen aan borstkankerscreening of niet?
Voor- en nadelen op een rijtje, in verstaanbare taal
CEBAM
Exclusief voordeel voor NVKVV-leden!
Verpleegkundigen spelen belangrijke rol bij het overleven van kritieke patiŽnten.
In 1 op 1000 gevallen kan het mis gaan tijdens een hospitalisatie: de patiŽnt overlijdt onverwacht op de kamer, krijgt een hartstilstand of moet ongepland overgebracht worden naar intensieve zorg. De doctoraatsstudie van Koen De Meester, afdelingshoofd patiŽntenzorg in het UZA en praktijkassistent, vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde UA,wijst uit dat dit vermeden kan worden als verpleegkundigen gebruik maken van een gestandaardiseerde manier van observeren en als ze beter communiceren met de behandelende arts.
Speciale korting voor NVKVV-leden!
Reed Business Education biedt leden van het NVKVV een speciale ledenactie. Op 5 speciaal voor u geselecteerde titels krijgt u van 15 januari tot en met 15 februari 2014 een fikse korting.
Percepties van Vlaamse oncologische patiŽnten ten aanzien van ďde goede verpleegkundigeĒ.
De verpleegkundige is een onmisbare schakel in tal van zorgprocessen. De karakteristieken van de verpleegkundige als persoon en als professional beÔnvloeden vaak op ingrijpende wijze de kwaliteit van de zorg, zoals die door de patiŽnt wordt beleefd. Maar wat zijn de essentiŽle eigenschappen waarover Ďde goede verpleegkundigeí moet beschikken?
Correctie artikel verschenen in de nieuwseditie van november 2013:
26.09.2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter Ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde
Beoordeling van innovatief gedrag: heeft iedereen een verschillende kijk?
Ken jij de ĎWhat other people think I doí cartoons? Deze cartoons waren in 2012 een hit op het internet en tonen het beeld dat verschillende mensen (bv., vrienden, collegaís, of leidinggevenden) hebben van een bepaalde job. De centrale boodschap van deze cartoons is dat het beeld dat verschillende mensen hebben van eenzelfde job enorm kan verschillen.
Ben jij een denkende doener?
Werkgroep ethiek in het NVKVV neemt nieuwe start.
Vertrouwen in de verpleegkundige-patiŽnt relatie
Vertrouwen is essentieel in de ontwikkeling van menselijke relaties. In de gezondheidszorg is vertrouwen nog belangrijker omdat kwetsbare patiŽnten niet aan hun eigen noden tegemoet kunnen komen en hierdoor hun vertrouwen moeten stellen in hulpverleners. Verpleegkundigen staan van alle hulpverleners het dichtst bij de patiŽnt.
Behandeling doorligwonden is teamĖ en maatwerk
In BelgiŽ krijgt meer dan 1 op 10 ziekenhuispatiŽnten te maken met doorligwonden of decubitus. Er zijn bij ons geen cijfers voor andere zorgomgevingen bekend, maar volgens Europese cijfers heeft ook 6% tot ruim 30 % van de bewoners in woonzorgcentra ermee te kampen. Na een richtlijn over preventie van decubitus (rapport 193 - jan 2013), ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nu een richtlijn voor de behandeling van deze wonden.
10 jaar NVKVVdirect
Breed informeren, een goede communicatie, daar gaan we voor.
Het 16de tweedaagse diabetessymposium
Prijs Z.E.Z. Dr. J.M. Heymans 2014
Hoe gezond is de Geestelijke Gezondheidszorg in BelgiŽ?
In een recent rapport van Itinera wordt de huidige toestand van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in BelgiŽ beschreven en worden beleidsvoorstellen geformuleerd om de toegankelijkheid, de vermaatschappelijking van zorg en de kwaliteit van zorg in de GGZ te waarborgen in de (nabije) toekomst.
Bloeddrukmeting: nauwgezetheid gevraagd
De bloeddruk meten is een zodanig alledaags gebeuren in de geneeskunde en de verpleegkunde, dat de gebruikers er nonchalant mee omspringen. Nochtans is het belangrijk zeer nauwgezet de techniek van de bloeddrukmeting toe te passen om correcte waarden te bekomen en zo bij te dragen tot de diagnosestelling bij de patiŽnt.
BBT / BBK geestelijke gezondheid en psychiatrie
Een woord uitleg bij de bepalingen
Je bent niet meer zo jong en je wil wat!
Prof. Dr. Chantal Van Audenhove, KULeuven - Lucas, Steunpunt WVG
Vier jaar Zorgtraject Diabetes in BelgiŽ
Een belangrijke rol voor de verpleegkundige diabeteseducator
KB Prik- en snijongevallen
Een samenvatting
Multidisciplinaire geriatrische consultatieteams in acute ziekenhuizen: organisatorische aspecten en outcomes
Artikel naar aanleiding van de openbare verdediging van het proefschrift van Mevr. Mieke Deschodt voor het behalen van de graad van Doctor in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven op 22 mei 2013.
Mogen vroedvrouwen als verpleegkundige werken?
Ja, dat mag. Het NVKVV geeft duidelijkheid.
Verpleegkundigen en euthanasie
Het NVKVV laat de stem van verpleegkundigen horen tijdens een hoorzitting in de Senaat over euthanasie.
BBT en BBK GGZ & Psychiatrie
De KBís met de criteria en de voorwaarden voor het bekomen van een BBT en BBK Geestelijke gezondheidszorg en Psychiatrie werden op 15 mei gepubliceerd.
Borstkanker en nachtwerk
De Nightinggale studie. Lezing door dokter P. Cox tijdens het 5de nachtcongres in Oostende
Verpleegkundige omgang met fixatie in Vlaanderen
Een grootschalige kwalitatieve studie naar de ethische besluitvorming door verpleegkundigen in geval van fysieke fixatie in Vlaamse ziekenhuizen.
Delen van verpleegkundige kennis tussen onderwijs, onderzoek en werkveld
Een studievoormiddag op maakdag 3 juni 2013.
Platform wetenschap & praktijk
Wat bracht 2012, wat brengt 2013?
Diploma's verpleegkunde
Een gebrevetteerde, gediplomeerde, gegradueerde of bachelorverpleegkundige: wie is dat?
Pediatrisch verpleegkundigen garantie voor veiligheid en kwaliteit op de kinderafdelingen
Zorgkundigen inzetten op een pediatrische afdeling? Geen goede oplossing indien antwoord op de schaarste aan pediatrische verpleegkundigen.
Waardevol kunnen leven met dementie vraagt soms niet meer dan een eenvoudig positief verhaal
Het eenvoudigweg luisteren naar dit verhaal is dan ook een verpleegkundige interventie van levensbelang voor mensen met dementie.
Zorgkundigen inzetten op een pediatrische afdeling?
Geen goede oplossing als antwoord op de schaarste aan pediatrische verpleegkundigen.
Communicatie in het NVKVV
Communicatie: we kunnen er niet zonder!
Case report 2: veneus ulcus
In de reeks Ďwondzorgí zullen vanaf nu ook regelmatig casussen voorgesteld worden die een zicht geven op de dagelijkse praktijk van de zorg rond wonden. Deze maand volgt de eerste, het is de bedoeling een opbouwende informatieve reeks op te starten.
Wat is de rol van palliatieve sedatie?
Verpleegkunde, weer een stap vooruitÖ
Traumatische wonde: Case report 1
In de reeks Ďwondzorgí zullen vanaf nu ook regelmatig casussen voorgesteld worden die een zicht geven op de dagelijkse praktijk van de zorg rond wonden.
Het Platform Wetenschap en Praktijk
De brug tussen kennis en kunde voor de zorg
Vier manieren waarop verpleegkundigen en vroedvrouwen sociale media kunnen gebruiken
ĎTwitteren, dat is toch meer iets voor mensen die zichzelf heel belangrijk vinden?í Neen hoor, het is ook voor verpleegkundigen en vroedvrouwen die aandacht willen vragen voor het belang van hygiŽne in ziekenhuizen of de laatste zorginnovaties op de voet willen volgen.
Vergelijkende studie tussen Compeedģ en My Skinģ wit en beige.
Resultaten van een onderzoek.
De karakteristieken van een veneus ulcus die bijdragen tot een emotionele stresssituatie bij patiŽnten
Een onderzoek
Evidence-based Nursing in de thuisverpleging: een stand van zaken
De kernopdracht van CIPIQ-S is een methode te ontwikkelen waardoor EBN ingang kan vinden in de thuisverpleging.
Bijzondere beroepstitel Kinderverpleegkundige nu eindelijk erkend!
Aanvraag en opleiding voor de BBT Pediatrie en Neonatologie
Campagne griepvaccinatie gestart
Liever niet ziek als een hond
Zorgplanning ondersteund door gerichte observatie
Meer dan vroeger wordt in de actuele zorgverlening gesproken over processen, trajecten, paden of programmaís.
Het klinisch gebruik van stamcellen in de wondzorg: iets voor de nabije toekomst
Een overzicht van de literatuur
Is het NVKVV geslaagd?
Betrokkenheid bij de beroepsorganisatie onder de loep.
Preoperatief haar verwijderen met de bedoeling chirurgische wondinfecties te voorkomen
Een overzicht van de literatuur
Verpleegkundigen kunnen grotere rol spelen bij screenen van nevenwerkingen
Trigger Tol, een nieuw softwareprogramma, helpt daarbij.
Uitwaaien aan zee: geniet van het ledenvoordeel
Leden van het NVKVV krijgen het ganse jaar korting bij overnachtingen in hotel Bero in Oostende.
Langer werken: hoeveel, hoelang, waarom?
NVKVV zocht het voor u uit
Diabetische voetwonden
Het gebruik van maden in de behandeling van diabetische voetwonden.
Driedaags Congres voor Senioren
Verslaggeving door Ivonne Vanleene, 88 jaar.
Platform wetenschap en praktijk
Na anderhalf jaar voorbereiding is het Platform Wetenschap en Praktijk (PW&P) eindelijk uit de startblokken geschoten.
De oudere patiŽnt en de goede verpleegkundige
In een recent artikel beschrijft een Leuvense onderzoeksploeg de resultaten van een literatuurstudie naar de percepties van de oudere patiŽnt ten aanzien van de Ďgoede verpleegkundigeí in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg.
Warme thuis gezocht
ďIk ben Lise en ik ben 6 jaar oud. Ik kan een tijdje niet bij mijn mama en papa blijven wonen. Samen met mijn knuffels zoek ik een gezin waar ik mijn plek krijg.Ē
Rugdossier: stand van zaken - Rugpreventie
De bacteriŽn van de huid
De bacteriŽn van de huid kunnen de ontstekingsreacties en de atherosclerotische toestand van de arteriŽn in de onderste ledematen negatief beÔnvloeden.
De code voor deontologie van Mdeon
De interacties tussen de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidszorgsector en de industrie van de geneesmiddelen en van de medische hulpmiddelen zijn vastgelegd in een code door Mdeon, het Deontologisch gezondheidsplatform.
Teksten Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen
Woensdag 21 maart 2012
Een goed personeelsbeleid voor de ouderwordende verpleegkundige
Het wordt een steeds grotere zorg binnen de gezondheidszorg: het tekort aan verpleegkundigen, onderbestaffing en het stijgend aantal zorgbehoeftigen.
De rol van collageen bij chronische wondheling
Collageen heeft een sleutelrol in de wondheling door zijn invloed op verschillende fasen van de wondgenezing.
Artsen zonder Vakantie zoekt enthousiaste vrijwilliger voor ondersteuning departement materiaal
Beschikbaarheid: 1 dag per week
Project 'Burnout bij verpleegkundigen en artsen in Belgische ziekenhuizen'
Burnout, een belangrijk probleem bij hulpverleners
Het project Profi(e)l DI-VG1
Verpleegkundige registratie VG-MZG en financiering van ziekenhuizen via het Budget FinanciŽle Middelen (BFM)
Farmacotherapeutische zorg door verpleegkundigen in woonzorgcentra
Een doctoraatsscriptie
Werkroosters: menu of ŗ la carte?
De resultaten van de enquÍte door de Vlaamse Verpleegunie in 2011.
Samenwerkingsplatform Eerstelijn gestart
Om de impact van de historische Eerstelijnszorgconferentie van 11 december 2010 te laten voortduren is er nu een continu samenwerkingsverband geÔnstalleerd.
Preoperatief baden en douchen met antiseptica
Zinvol om postoperatieve wondinfecties te voorkomen?
Het meten van wondexsudaat
Een abstract van een presentatie tijdens een EWMA wondcongres
Een breder perspectief op medicatietherapietrouw
Het belang van systeemfactoren
Fonds Zuster Leontine - Palliatieve zorg
Naar aanleiding van het twintigjarige bestaan van de intramurale palliatieve zorg in BelgiŽ werd op 27 oktober 2010 het Fonds Zuster Leontine opgericht als eerbetoon aan pionier Zuster Leontine.
Zeven tips voor een innovatieve websearch
Hoe vind je sneller ideeŽn, inspiratie en innovatiekansen op het web?
TAB-art
Talent aan bed in beeld: wedstrijd beeldende kunst voor verpleegkundigen en vroedvrouwen
MDEON
Deontologisch gezondheidsplatform
Een correct loon voor hoofdverpleegkundigen
ĎHoofdverpleegkundigen komen in opstand tegen lage verloningí, titelde De Standaard op 25 januari 2011. Hoofdverpleegkundigen hebben regelmatig de media gehaald. Terecht.
Medicamenteuze therapietrouw bij chronische niet-maligne pijnpatiŽnten
Susan Broekmans verdedigde op 30 mei haar doctoraat te Leuven.
Europese Commissie wil geen afstudeerrichting/optie op bachelor diploma verpleegkunde
De Europese Commissie oefent vijf hoofdtaken uit, waaronder de handhaving van de Europese regelgeving.
Lokale negatieve druk therapie bij de behandeling van een diepe sternum infectie na cardiale chirurgie.
De resultaten van een 5 jaar durend onderzoek
Een ziekenhuis in Congo, eentje in Vlaanderen: een wereld van verschil !
Een ploeg van Memisa trekt naar Congo. Sabine Van de Vyver vertelt hun verhaal.
Vlaams Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg
Minister Jo Vandeurzen zal dit platform oprichten met de bedoeling de uitvoering en de voortgang van de conclusies van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg te bewaken en voort te stuwen.
Werkt acupunctuur?
Het Kenniscentrum (KCE) pleit voor een erkende opleiding acupunctuur.
Diabetic foot ulcer pain: the hidden burden (part one)
Sarah E. Bradbury, Research Nurse, Cardiff University
Een nieuwe Europese wet over de rechten van de patiŽnt in Europa
Begin dit jaar keurde het Europees Parlement een Europese wet (Richtlijn) goed die de Europese burgers meer rechtszekerheid moet verschaffen wanneer zij geneeskundige verzorging zoeken in een ander EU-land.
Hou glaucoompatiŽnten in het oog
PatiŽnt gerapporteerde outcomes, therapietrouw met oogdruppelbehandeling en oogdruppelvaardigheden
Aanrekenen van het nomenclatuurnummer Ďspecifiek technisch verpleegkundige prestatieí (STVV) bij pijnpalliatie
Wat kan en wat kan niet?
Verpleegkundige registratie: codeerhandleiding VG-MZG versie 1.6 - 2011
Lascia piu grande? Of: ďBetekent een nieuwe versie ook een meerwaarde?Ē
Prevalentie van wonden in ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen
Een prevalentie studie uitgevoerd door de studenten van het postgraduaat Stomatherapie, wondzorg en weefselherstel aan de Hogeschool Universiteit Brussel WOUND-Ex en de KATHO hogeschool Roeselare in 5 Vlaamse ziekenhuizen geeft ons boeiende gegevens over het aantal bewoners en patiŽnten met wonden en de verdeling van deze wonden binnen de instellingen.
Verpleegkundige communicatie in het euthanasiezorgproces
Met wie communiceert een verpleegkundige tijdens het euthanasiezorgproces? Waarover? En hoe?
Onderzoek naar de kwaliteiten van een zacht, bi-elastisch silicone adhesief verband als wondverband
Een voorlopige retrospectieve studie
Verpleegkundige registratie
Vanaf september 2011 verwacht de FOD Volksgezondheid dat de ziekenhuizen de nieuwe codeerhandleiding 1.6 gebruiken.
Het beroeps- en competentieprofiel Verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg
Goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde van 1 april 2015
Langdurig psychiatrische patiŽnten: meer zorg dichtbij eigen leefomgeving nodig
Op basis van een voorzichtige schatting zou ongeveer 1% van de Belgische bevolking te kampen hebben met een ernstige, langdurige mentale aandoening. Het KCE pleit voor zorg dichtbij of in de eigen leefomgeving.
FAQ - Attractiviteitsplan voor de verpleegkunde in de ziekenhuizen
Koninklijk Besluit van 22 juni 2010 betreffende de uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties.
De verpleegkundige bedenker
Creativiteit, innovatie ťn ZORG!
Toeslag avondprestaties voor vroedvrouwen toch verworven?
NVKVV klaagt discriminatie aan
De rol van voeding in de chirurgische wondzorg
Verwondingen en wondheling vragen van de patiŽnt een hoge metabolische inspanning. Het is belangrijk dat de nodige voedingsstoffen worden ingenomen om de balans te herstellen, te behouden en om ondervoeding te voorkomen. De hoeveelheid is niet belangrijk, maar de kwaliteit en de energiewaarde des te meer.
Overuren kennen we goed genoeg! Maar minuren?
Als ik op het einde van de maand niet aan mijn contracturen kom zonder dat dit mijn fout is (onvoldoende werk) mag mijn diensthoofd dit dan als minuren tellen? Ben je verplicht deze bij te werken wanneer het de werkgever past? En overuren, hoeveel mag je er wettelijk hebben en wanneer mag je die terug nemen?
De zorg voor diabetespatiŽnten met schimmelnagels
De diabetische voet is zeer complex en vertegenwoordigt ťťn van de meest serieuze complicaties van diabetes. Schimmelnagelinfecties kunnen tevens bijdragen aan de ernstgraad an de diabetische voet.
Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg
Minister Vandeurzen plant een conferentie eerstelijnsgezondheidszorg op zaterdag 11 december 2010. De bedoeling is een breed gedragen visie die het toekomstig Vlaams beleid inzake de eerstelijnsgezondheidszorg te vormen.
Het Florence Nightingale Instituut in Nederland
De 'lady with the lamp' blijft boeien.
Een reistip: het Florence Nightingale museum in Londen
Wanneer een mens in Londen verzeild geraakt, je beroep verpleegkundige is ťn je ook nog eens jarig bent op 12 mei, dan is een bezoekje aan het Florence Nightingale Museum natuurlijk een must.
Een maagsonde plaatsen kan eenvoudiger
Evelien De Schepper wint NVKVV/Nursing Scriptieprijs 2009
Het belang van fibroblasten in de wondheling
Is een verpleegkundige aansprakelijk voor de fouten van een collega?
Juridisch advies
Therapietrouw bij patiŽnten met veneuze ulcera
De ontwikkeling van een verpleegkundige interventie om therapietrouw te verhogen
Prijs Dr. J.M. Heymans zet uitzonderlijk verpleegkundige in de bloemen
Hoe geÔnfecteerde wonden behandelen?
GeÔnfecteerde wonden dienen zowel lokaal als systemisch te worden behandeld.
Nood aan flexibelere arbeidstijd!
Zoals reeds vermeld in de Nieuwseditie van Nursing nr.3/2010 pleit het NVKVV voor een aanpassing van de arbeidswetgeving in de zorgsector.
Beangstigende, maar enorm ontroerende ervaring
Op vrijdag 26 maart maakte het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw de winnaars bekend van de schrijfwedstrijd voor verpleegkundigen ĎOndraaglijk Licht is de Zorgí.
Belang van verpleegkundige zorgregistratie in de financiering van ziekenhuizen (BFM)
En oproep tot deelname van verpleegkundigen aan dit project
De oorsprong van wondreiniging en wondontsmetting
Wondreiniging en wondontsmetting is vaak de eerste activiteit van de verpleegkundige nadat het verband verwijderd wordt. Dit is niet altijd zo geweest.
Ondraaglijk licht is de zorg
Schrijfwedstrijd voor alle verpleegkundigen in Vlaanderen
Attractiviteitsplan Ė maatregelen 2010
Vanuit het kabinet van minister Onkelinx kregen we rechtstreeks onderstaand bericht.
Wondinfectie onderkennen
Het is niet mogelijk om enkel op basis van een wondwisser te besluiten of een wonde geÔnfecteerd is of niet. Er zijn immers een reeks praktische problemen onder meer wat is de juiste methode om een wondwisser te nemen.
Een nieuwe medewerker start
Op 1 maart startte Jef Adriaenssens bij het NVKVV als coŲrdinator van het platform ďWetenschap en PraktijkĒ
NVKVV vraagt versoepeling van de arbeidswetgeving voor de zorgsectoren
De strikte toepassing van de arbeidswetgeving laat niemand onberoerd en als beroepsorganisatie beluisteren we de verzuchtingen hieromtrent.
Wondinfectie begrijpen
Acta Nursica
Toch nog even wachten op ďde handelingen van verpleegkundigenĒ. Het is een teken aan de wand dat onze laatste bijdrage over verpleegkundige registratie in acute Belgische ziekenhuizen dateert van 2008.
Micro organismen en wonden
Infecties bij mensen worden veroorzaakt door 4 types micro organismen: bacteriŽn, schimmels, virussen e, protozoa. Elke groep bestaat uit cellen met verschillende karakteristieken, welke ons toelaten het onderscheid tussen de types te zien.
Eerste resultaten van het NVKVV tevredenheidsonderzoek
Jullie hebben op zeer korte tijd en massaal de oproep tot het invullen van onze on-line enquÍte opgevolgd.
Prevalentie en kosten van Wonden en Ulcera in Europa en Vlaanderen
Kennis in de wondzorg is onontbeerlijk zeker voor verpleegkundigen maar ook voor geneesheren.
Erkenning van studenten vroedkunde als zorgkundige
Personen geslaagd in het eerste jaar bachelor/gegradueerd in de vroedkunde kunnen momenteel geen registratie aanvragen om als zorgkundige te werken.
Deontologische code voor verpleegkundigen
Goedgekeurd door de Algemene Unie van Verpleegkundigen van BelgiŽ in november 2004
De Mexicaanse griep
Hier vind je informatie.
Financiering gespecialiseerde opleidingen in Vlaanderen
Deze gespecialiseerde opleidingen in WalloniŽ worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs terwijl de cursisten in Vlaanderen deze voortgezette opleidingen (vb. geriatrie, pediatrie, sociale gezondheidszorg, oncologie, Ö ) zelf moeten financieren.
ACCO: van boeken ga je denken
Wat na zwangerschapsdiabetes?
Het project Zoet Zwanger biedt een antwoord.
Multiculturele zorg
Spreek je de taal van je patiŽnt? Doe je je schoenen uit als je bij een Turkse patiŽnt komt?
Verpleegkundigen krijgen een actieve rol in de zorgtrajecten diabetes vanaf 1 september 2009!
ERAS: Beter en versneld herstel na chirurgie
ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery en beoogt een beter en sneller herstel na een chirurgische ingreep.
Onuitstaanbaar!
De Technische Commissie Verpleegkunde is na twee jaar proberen (sinds 2007) nog steeds niet samengesteld.
Is acupunctuur strafbaar?
Is het een verpleegkundige/vroedvrouw met een bijzondere opleiding in de acupunctuur toegelaten om de praktijk van de acupunctuur straffeloos uit te oefenen?
De student verpleegkunde in Vlaanderen:
vandaagÖ en morgen?
Peiling naar verwachtingen van patiŽnten..
.. over de catering aangeboden in een verzorgingsinstelling. Resultaten van een Vlaams onderzoek bij 1758 personen.
Verpleegkundig memorandum aan de Vlaamse politieke partijen
In de niet aflatende ijver van de Vlaamse Verpleegunie om in de zorgsector niet alleen garant te staan voor kwaliteit maar ook om deze kwaliteit in de toekomst blijvend te kunnen behouden en zelfs nog uit te breiden, hebben de deelnemende beroepsorganisaties, waaronder het NVKVV, een Verpleegkundig memorandum opgesteld.
Discriminatie: NVKVV reageert!
Een nieuw Ministerieel Besluit (MB) van 28.1.2009 en dat in het B.S. van 18.2.2009 verscheen, stelt de criteria vast tot het bekomen van de bijzondere beroepstitel (BBT) oncologie. Dit MB zou in werking treden op 18 juni 2009.
De Ode aan verpleegkundigen en vroedvrouwen
2009 is een feestjaar voor het NVKVV: de organisatie bestaat 50 jaar als vzw. Dat verdient een feestlied.
NVKVV en Unizo - FVIB
begeleiden zelfstandige verpleegkundigen en vroedvrouwen in het samenwerken.
Verpleegkundige handelingen bij bedevaart
Impact van nosocomiale infecties op mortaliteit en kosten
Wat met ďoude geneesmiddelenĒ?
We vroegen het de Apothekersvereniging.
Mijn moeder besmette mij met het verpleegvirus
Ze zitten of zaten in de verpleegkunde ťn zijn familie van elkaar. In deze rubriek vertellen collegaís hoe verplegen hen in het bloed zit.
Missing link
Bemiddeling: wat is het, wat doet een bemiddelaar, wat zijn de regels?
Rugdossier
Stand van zaken januari 2009.
Eindeloopbaanregeling
Wat is het verschil tussen de eindeloopbaanregeling (CAO) en tijdskrediet 45+?
Communicatie
Een sleutelwoord voor het NVKVV.
Insulinepennen en prikaccidenten in rusthuizen
Prikaccidenten bij verpleegkundig en verzorgend personeel in RVTís en rusthuizen worden in hoofdzaak veroorzaakt door insulinepennen. Dat blijkt uit een studie die bedrijfsartsen van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Securex voerden in Vlaamse OCMW-rusthuizen. De studie werd onlangs bekroond met de Prijs ďGezondheid en Onderneming 2008Ē.
Elektronisch medisch voorschrift
Overleg met de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Het NVKVV bezocht samen met de Vlaamse Verpleegunie het kabinet van toenmalig minister Vanackere om o.a. het decreet zorg- en bijstandsverlening te bespreken. Dat onze bezorgdheid over de invoering van het decreet gegrond is, bewijst ook de reactie vanuit de Vlaamse Federatie voor Verzorgenden (VFvV) die we hieronder weergeven.
Het verpleegkundig consult in de thuisverpleging
Een hefboom voor professionalisering
Evidence-Based Nursing in de thuisverpleging
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid subsidiŽert een project in de thuisverpleging waarbij wordt nagegaan op welke manier de Evidence-Based Practice (-Nursing) kan worden geÔmplementeerd in de thuisverpleging. Een eerste richtlijn handelt over de aanpak van veneuze ulcera in de thuisverpleging.
Meer functiedifferentiatie in de verpleegkunde a.u.b. !
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht in samenwerking met de UCL en UGent de mogelijkheid tot functiedifferentiatie in de verpleegkunde in de Belgische ziekenhuizen.
Tony De Jans wordt Deken van Wetteren
Tony De Jans, proost van Ďt NVKVV, heeft promotie gemaakt. Hij wordt deken van Wetteren en geeft zijn opdracht bij het NVKVV op.
Onderzoek toont belangrijk rol van verpleegkundigen na hartoperatie
Het resultaat van een doctoraatsonderzoek aan de KULeuven.
Verpleegkundige hulp bij watersportongevallen
Een samenvatting van de presentaties en workshops van de studiedag van de werkgroep Spoed en Intensieve Zorgen tijdens de Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen, Oostende 2008.
Onderzoek naar kennis, perceptie en attitude bij griep
Is influenza meer dan een griepje?
Werken in het buitenland
Zin om elders in Europa of in de U.S.A. te werken?
Registratie van verpleegkundige gegevens (VG-MZG)
Vragen en bemerkingen aan de overheid
100 jaar opleiding verpleegkunde: 1908 - 2008
Verpleegkundigen beperkte impact
Meer functiedifferentiatie in de verpleegkunde a.u.b!
Van plan naar actie!
Open brief aan dhr. Chris Decoster - FOD Volksgezondheid over VG-MZG
Verpleegkundige gegevens MZG: Analyse en meta-analyse
Afscheid en welkom / Eprex in nieuwe voorgevulde spuit
Prijs Magda Dierendonck 2008: Oproep
Leren over decubitus: de PUCLAS test
Een verantwoord decubitusbeleid voeren start bij het correct observeren.
Verpleegkundige betrokkenheid bij euthanasie
Ondervoeding binnen de gezondheidszorg: een onderkend fenomeen?
Een Orde van Verpleegkundigen???
Multidisciplinaire begeleiding aan het levenseinde in de ouderenzorg en de thuiszorg
Verpleegkundigen vragen structurele maatregelen.
Opleiden tot mentor klinisch onderwijs
Al jaren begeleiden verpleegkundigen en vroedvrouwen studenten bij hun leerproces op stage. Sommigen van hen deden dit met zoveel overgave en enthousiasme dat ze stilaan deaanspreekpersoon werden voor studenten en de begeleiders van de hogescholen. De Ďmentoríwas geboren: een enthousiaste zeer student minded persoon die, vaak als ĎChinese vrijwilligerí,de taak kreeg extra aandacht te schenken aan de begeleiding studenten. Van een echt statuut was zeker geen sprake.
De werkgroep kinderverpleegkundigen ontvangt PNAE te Brussel
Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE), een nieuw netwerk sinds 2003, te gast op het NVKVV.
Verpleegkundige verstrekkingen verleend op 2 mei 2008.
Humaan papillomavirus en vaccinatie: een overzicht
Ongeveer 500.000 vrouwen per jaar ontwikkelen baarmoederhalskanker, waarvan 80% in ontwikkelingslanden. In BelgiŽ komt deze kanker door de preventie met baarmoederhalsuitstrijkjes slechts op de tiende plaats in de incidentieranglijst van kankers voor.
Zeven Belgische ziekenhuizen ontvangen op 30 april 2008 het BFHI-kwaliteitscertificaat
Wie wil mee het VINCA project (FOD) evalueren?
Staken of niet? Het NVKVV kiest voor overleg:
Kazou zoekt verpleegkundigen
Stuurkracht
We zoeken voor onze lokale afdelingen actieve leden, met stuurkracht, om met de bestaande, en nieuwe afdelingen van het NVKVV, een bewegingssprong te maken!
Totaalzorg in de Tropen
Inneke Le Beer laat ons een stukje uit haar stageboek lezen. Ze werkte een maand in Ruanda.
Traject op maat, TOM, voor studenten verpleegkunde
Binnen de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde (HBOV) Brugge Ė Oostende hebben we al sinds enkele jaren een groep studenten die de opleiding tot verpleegkunde op een andere wijze doorlopen. Dit project krijgt de naam TOM, ďtraject op maatĒ. De kandidaat kan instappen in dit traject door een EVCprocedure te doorlopen.
Lessen uit 15 jaar manpowerplanning voor de zorgsector voor verpleegkundigen en verzorgenden in Vlaanderen en BelgiŽ:
Diabeteseducator in de thuisverpleging
Planningscommissie
De Planningscommissie Medisch Aanbod van de FOD Volksgezondheid volgt de behoeften op het vlak van tewerkstelling in de zorgsector en bestaat uit een vertegenwoordiging van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en logopedisten.
Verpleegkundig consult in de thuisverpleging
De Conventiecommissie Thuisverpleegkunde van het RIZIV vergadert momenteel over het verpleegkundig consult in de thuisverpleging.
NADA Ė National Acupuncture Detoxification Association
NADA-opleiding is een cursus die tot stand komt in samenwerking met De Karel de Grote- Hogeschool KdG Antwerpen Ė Departement Gezondheidszorg, het Vervolmakingcentrum voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen van het NVKVV in Brussel en het Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen (OTCG) vzw.
Rapport Digitaal Kennisbestand Wondzorg
Chronische wonden zijn moeilijk helende wonden die niet binnen de normale herstelperiode van 4 tot 6 weken genezen en aangepaste zorg vragen.
Inventarisatie van ondervoeding bij geriatrische patiŽnten
Oud en nieuw ...Is het ene wel denkbaar zonder het andere?
Wie verleden en traditie mist, heeft geen weet van wat een mens mťns maakt, verankert in een cultuur, een identiteit, een gemeenschap.
Neem eens de "Binnen-weg"
Voor iedereen die even afstand wil nemen van de snelweg waarop hij of zij zich bevindt, is er de Binnen-weg. De dagelijkse drukte brengt ons vaak van ons eigen pad af. We vervreemden van ons traject en verliezen ons gevoel voor richting. Dan is het goed om te vertragen, tot onszelf te komen en stil te staan bij wat voor ons belangrijk is.
Bijbelagenda 365 voor 2008
Aktie 365 poogt al meer dan 40 jaar in Bijbelagenda 365 ďprofaneĒ uitspraken te stellen tegenover gelijkwaardige teksten uit de bijbel.
Evidence Based Nursing: ten dienste van de thuisverpleegkundigen, vandaag werkelijkheid in BelgiŽ - deel 2
Op initiatief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Dhr. Rudy DEMOTTE werd voor de eerste keer in ons land een project opgestart op basis van Evidence Based Nursing en dit in het kader van de ontwikkeling van aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de verpleegkunde.
NVKVV zoekt parels
NVKVV zoekt ook in 2008 nieuwe parels van verpleegkundigen en vroedvrouwen Een verpleegkundige of vroedvrouw die uitblinkt in de uitoefening van het beroep en van onschatbare waarde is: het NVKVV zoekt naar zulke parels.
Cartoonwedstrijd 'Lachen is gezond'
Cartoonwedstrijd voor verpleegkundigen en vroedvrouwen onder het motto: LACHEN IS GEZOND! Stuur maximaal 5 cartoons in vůůr 15 februari. De cartoons worden tentoongesteld in de cartoongalerij tijdens de 34e Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen van 10 tot en met 14 maart 2008 in het Kursaal in Oostende.
Dialoogbijeenkomst van de Koning Boudewijnstichting over patiŽntenparticipatie in de gezondheidszorg:
Verslag van de multistakeholdersdag op 12 oktober 2007
Dialoogbijeenkomst van de Koning Boudewijnstichting over patiŽntenparticipatie in de gezondheidszorg:
Resultaten van de interviewanalyse
Dialoogbijeenkomst van de Koning Boudewijnstichting over patiŽntenparticipatie in de gezondheidszorg:
PatiŽntenparticipatie in gezondheidszorgbeleid. Literatuuroverzicht en verkenning van internationale en Belgische initiatieven.
Zorgethiek doorheen de levensloop: conclusies van het jubileumcongres
Caritas Vlaanderen vierde op 18 en 19 oktober 2007 zijn vijfenzeventigste verjaardag met een congres over ĎZorgethiek doorheen de levensloopí . De koepelorganisatie van christelijke gezondheids- en welzijnsinstellingen wilde zich daarmee profileren als partner in het maatschappelijke debat over ethiek.
Het nieuwe bestuur NVKVV Periode 2007-2011
Zaterdag 6 oktober kreeg het NVKVV een nieuwe Algemene Vergadering en een nieuwe Raad van Bestuur. Tijdens de druk bijgewoonde bijzondere statutaire vergadering werd de nieuwe Raad van Bestuur verkozen; een veelzijdige en enthousiaste ploeg.
Studie van het Wit-Gele Kruis wint eerste prijs op het Eerstelijnssymposium 2007
De studie ĎEvaluatie diabeteseducatiesí die Kristel De Vliegher voorstelde op het Eerstelijnssymposium van 22 september te Leuven, werd bekroond met de prijs van de Ďbeste presentatieí.
Impact van klinische paden op de organisatie van zorgprocessen
Zorgverleners en managers geven meer aandacht aan de organisatie van zorgprocessen. Eťn van de methoden om zorgprocessen te organiseren is klinische paden. Klinische paden worden wereldwijd gebruikt in tal van omgevingen. De meeste literatuur beschrijft de positieve effecten van hun implementatie. Klinische paden worden voornamelijk gebruikt om de kwaliteit en efficiŽntie van zorgprocessen te optimaliseren. Daarom werd volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ďWat is het effect van klinische paden op de organisatie van zorgprocessen?Ē Het onderzoek bestond uit vier fasen.
Evidence Based Nursing: van concept tot dagelijkse verpleegkundige praktijk (deel I)
Het verhaal van Katelijne Declerck
Katelijne is terug uit de brousse van Congo. Ze vertelt haar unieke ervaring vol zwart/wit contrasten.
EFAM, evidence based eerste hulp
Wie verantwoord zijn beroep wil uitoefenen, steunt zich op evidence based medicine en evidence based practice. Een aantal verpleegkundige zorgen zijn wetenschappelijk onderzocht.
Milieu in de zorgsector? Het kan!
Zowel bij de Vlaamse overheid als bij bedrijven en organisaties wint een duurzame manier van werken steeds meer aan belang. Ook in de Ďzorgsectorí, de omvangrijke groep van ziekenhuizen, rusthuizen en andere plaatsen waar mensen residentieel verblijven en aangepaste zorgen ontvangen, is er toenemende interesse voor de ecologische aspecten van de dienstverlening. Door hun aantal, hun omvang en de aard van hun diensten, hebben deze organisaties immers een belangrijke impact op het milieu. Dit is het uitgangspunt van het ecocare project.
Fixatie, wat moet ik daar nu mee?
In vorige uitgaven van dit tijdschrift ťn van deze Nieuwseditie kwam de problematiek rond fixatie al menigmaal aan bod. Wat mag en niet mag, wat kan en niet kan, weten we ondertussen maar al te goed ... in theorie. Maar wat in de praktijk? Wat in uitzonderlijke situaties?
Betere zorg onder betere voorwaarden: de noden van Belgische (!) verpleegkundigen
Al meer dan 100 dagen laten de politici de communautaire onderhandelingen duren. Niet de verpleegkundigen. Zij hebben allemaal dezelfde bezorgdheid: hoe geef je de patiŽnt de beste zorg en hoe houd je zoveel mogelijk verpleegkundigen in het beroep?
Een stageverslag. Uit Paramaribo!
Op stage in Suriname: een wereld van verschil. Zowel cultuur als gezondheidszorg verschillen sterk met wat wij kennen. Alleen de taal is (ongeveer) dezelfde. Het verhaal van Evelyn Boon:
Flexibel studeren: uniek in Vlaanderen
KATHO, Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen, organiseert de opleiding bachelor in de Verpleegkunde en de Vroedkunde via afstandsonderwijs. De lessen studeer je zelf, stage loop je in een instelling in je omgeving.
Memorandum AUVB-UGIB - 27 augustus 2007
Prijs Magda Dierendonck 2007
Het Departement Verpleging van het Universitair Ziekenhuis Gent heeft de "Prijs Magda Dierendonck" in het leven geroepen met om de verwetenschappelijking van de verpleegkunde in Vlaanderen te stimuleren.
Georganiseerde chaos
Op 6 juni werd er vanuit het NVKVV en NNBVV een brief verstuurd nav. het pilootproject ďOvereenkomsten zorgkundigen in de thuisverplegingĒ.
Wanneer sterven nabij is, ...
De mening en betrokkenheid van Vlaamse verpleegkundigen bij medische beslissingen aan het levenseinde van patiŽnten: voorstelling van een onderzoek.
Nieuw KB ziekenhuishygiŽne: new or paste and copy?
Het K.B. 26 april 2007 tot wijziging van de erkenningsnormen waaraan diensten voor ziekenhuishygiŽne in de ziekenhuizen moeten voldoen werd in het BS op 7 juni í07 gepubliceerd. Eindelijk zal u zeggen. Inderdaad wij onderschrijven dit volledig.
Financieringsmodel verpleegkundige zorg
Het centrum voor Verplegingswetenschappen KULeuven heeft samen met het universitair ziekenhuis in Leuven en in Luik voor het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg een onderzoek gedaan over een billijke of rechtvaardige financiering van verpleegkundig personeel, als onderdeel van de ziekenhuisfinanciering.
Ethisch comitť: Mag het iets meer zijn?
De rol die de verpleegkundige vervult bij de medische beslissingen bij het levenseinde is onduidelijk, alhoewel hun betrokkenheid zeer groot is. Voor wat betreft de wet op de euthanasie van 28 mei 2002, heeft de Juridische Adviesgroep van het NVKVV reeds een voorstel geformuleerd tot aanpassing, waardoor de rol van de verpleegkundige bij dit gebeuren duidelijk wordt geformuleerd.
3 generaties verpleegkundigen
Grootmoeder, dochter en kleindochter: 3 verpleegkundigen. Lucienne ging terug aan de slag na de geboorte van haar kinderen, Patricia en Evelyn zullen in juni 2007 samen afstuderen. Drie carriŤres onder de loep. 12 mei was hiervoor dť gelegenheid.
Evidence-Based Nursing in de thuisverpleging
De Federale Overheid subsidiŽert een project dat tot doel heeft na te gaan op welke manier de Evidence Based Practice kan worden geÔntroduceerd en geÔmplementeerd in de thuisverpleegkundige praktijk (1).
Boekbespreking: Tussen hoop en vrees
Palliatieve behandeling en communicatie in ziekenhuizen
Het internationaal debat over decubitusclassificatie
Internationaal is er een debat over decubitusclassificatie.
Inhoud verbandkist in de auto: een advies
Thuisverpleegkundigen: bericht van de FOD Volksgezondheid
De confrontatie met traumatisch coma
Een studie naar de beleving van familieleden
Boekbespreking: Onzichtbare zwaarte van zorg
Verpleegkundigen en verzorgenden aan het woord
Vrijwilliger in de palliatieve zorg: Iets voor u?
Project 'Kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in het ziekenhuis'
Prof. dr. De Geest in de American Academy of Nursing opgenomen
Sabina De Geest (PhD, RN, FAAN), gewoon hoogleraar en directeur van het Institute of Nursing Science aan de University of Basel (Zwitserland) en deeltijds hoofddocent aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap aan de KULeuven, is als eerste Europese verpleegkundige ooit op 11 november 2006 opgenomen als lid van de American Academy of Nursing (AAN).
Rugdossier
Zorgen voor zieken geeft voldoening
10 jaar na de rondetafelconferentie
Tekort aan verpleegkundigen in rusthuizen
De Werkgroep Ouderenzorg van het NVKVV onderschrijft de knelpunten en conclusie van het onderzoek van volksvertegenwoordiger Luc Goutry aangaande de problematiek van het tekort aan verpleegkundigen in de Vlaamse rusthuizen, zoals gepubliceerd in De Standaard van maandag 26 februari 2007.
Het effect van drukreducerende maatregelen op het ontstaan van decubitus
Klinische kwaliteit meten in Belgische ziekenhuizen
Een onderzoek BelgiŽ stelt de beste gezondheidszorg van de wereld te hebben, maar kan dit niet bewijzen. De kwaliteit van onze gezondheidszorg wordt immers niet systematisch gemeten. Het KCE onderzocht in samenwerking met het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen van de KUL hoe de kwaliteit van de gezondheidszorg in BelgiŽ opgevolgd kan worden met zogenaamde kwaliteitsindicatoren. Het KCE wil met dit rapport een aanzet geven om een gedegen kwaliteitsbeleid op poten te zetten in BelgiŽ.
Werkstress, psychosociaal welzijn en ziekteverzuim bij verpleegkundigen
Parkeerkaart voor medische, verpleegkundige en paramedische beroepen
Nationaal project Verpleegkundige Registratie
Implementatie van een vernieuwde verpleegkundige taal in acute ziekenhuizen van Vlaanderen - Samenwerking tussen hoger onderwijs en praktijkveld ďconditioneel, necessiteit en obligaatĒ
De eed van Florence Nightingale
Elisabeth van ThŁringen
BelgiŽ staat opnieuw model voor een Verpleegkundige Registratie
Rozen voor een onderzoeksequipe... In de laatste bijdragen over MVGII schonken wij aandacht aan de meerwaarde voor de verpleegkundige taal (Beke, Nieuwseditie NVKVV, december 2004) en aan toepassingsmogelijkheden naar kwaliteit, financiering, werklast, enz. en de verschillende fasen van het onderzoek om tot een geactualiseerde versie te komen (Sermeus e.a., Nieuwseditie NVKVV, januari 2005). De onderzoeksequipe van de universiteiten Leuven en Luik hebben mooi werk afgeleverd. Zij verdienen rozen. Maar een roos bevat ook doornen...
Ware verpleging!
Exclusief interview met Florence Nightingale. Terug naar de toekomst.
Actualisatie MVG (deel 2 en slot)
In deel I (in onze nieuwseditie december nr. 12/2004) konden we lezen dat de afgelopen 16 jaar MVG een vertrouwd begrip geworden is voor verpleegkundigen, artsen en ziekenhuisdirecties. In dit deel II gaan we dus verder de actualisatie van MVG toelichten.
Voor 1988 was er geen verpleegkunde ....
Of toch geen verpleegkundige taal. Een pleidooi voor upgrading! Deel 1
Actualisatie MVG
Kan MVG II de toets der hypothese doorstaan?
Minimaal Verpleegkundige Gegevens (MVG): versie II
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?