Nieuws NVKVV
Terug

Het verpleegkundig attest voor de mantelzorger

Verpleegkundigen mogen verpleegkundige handelingen aanleren aan mantelzorgers.

Een chronische wonde verzorgen, een insuline-injectie geven: dat zijn verpleegkundige handelingen die een mantelzorger wel vaker uitvoert bij ‘zijn’ patiënt. Maar tot de Gezondheidswet van mei 2014 behoorde dat tot het illegaal uitvoeren van de verpleegkunde. Nu voorziet die wet dat je als verpleegkundige een attest kan uitschrijven dat een mantelzorger toelaat specifieke verpleegkundige handelingen uit te voeren bij een bepaalde patiënt en gedurende een bepaalde periode. Al die gegevens moeten op het attest vermeld staan. Het gebruik van het attest geeft een patiënt meer comfort en meer zorg op maat. Het versterkt zijn netwerk en verduidelijkt verantwoordelijkheden.

Wat veel informatie in een notedop? Meer uitleg lees je in de brochure die het NVKVV uitwerkte met informatie en praktische tips. In de brochure zit ook een kant-en-klaar attest in drievoud. Die brochure ontvangen NVKVV-leden bij hun exemplaar van het tijdschrift Nursing deze maand. Ook in het tijdschrift Nursing vind je er een artikel over met antwoorden op vragen. En tijdens de Week van de verpleegkundigen en vroedvrouwen in Oostende, tijdens de studiedag van de Thuisverpleegkundigen op 24 maart krijg je om 14 uur meer uitleg van Luc Heirstrate, projectmedewerker zorgbeleid, Wit-Gele Kruis Antwerpen, over het werken met het attest.
Studiedag Thuisverpleegkundigen

Het attest digitaal. Deze pdf is een attest in drievoud: een exemplaar voor de verpleegkundige, een exemplaar voor de mantelzorger en een exemplaar voor de patiënt. De verpleegkundige vult dit in samen met de mantelzorger en patiënt. Alle partijen zetten hun handtekening, ontvangen het attest, de wettekst en de te volgen procedure bij de uit te voeringen handeling.

Een voorbeeld van een ingevuld attest vind je hier.