Nieuws NVKVV
Terug

Contractstage in de bacheloropleiding

Krijgt de stagiair een vergoeding? Zijn er voldoende stagementoren?

Vanaf het volgende academiejaar stijgt het aantal stage-uren in de vernieuwde bacheloropleiding. Vooral tijdens het vierde jaar komen er 800 uren contractstage bij. Hoe gaan de scholen en de zorginstellingen dit regelen? Bijvoorbeeld: krijgen studenten een vergoeding voor hun werk tijdens hun contractstage? Wie gaat die betalen? Welk statuut hebben ze dan: een studenten- of een werknemersstatuut? Behouden ouders dan het kindergeld? Welke verantwoordelijkheden krijgen ze? Zijn er voldoende stagementoren om die extra stages te begeleiden?

Op dit moment is er al heel wat overleg geweest en staat nieuw overleg gepland tussen het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het  ministerie van Onderwijs, de hogescholen, het federale ministerie van Volksgezondheid en dat van Werk en de werkgeversorganisatie Zorgnet-Icuro.

Meer achtergrond lees je in dit artikel.

We houden je verder op de hoogte van dit dossier.