Nieuws NVKVV
Terug

Hoe vult de overheid het 4de jaar bachelor in?

Contractstage staat of valt met een goede begeleiding.

"De trend wijst er op dat de inschrijvingen in de bacheloropleidingen verpleegkunde stabiel blijven: een aantal hogescholen noteren een hoger aantal inschrijvingen, een aantal blijven stabiel en een aantal kennen een lichte terugval" meldt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer. Dat is een bemoedigend gegeven want de studenten die dit academiejaar starten, beginnen aan een vierjarige opleiding. Voor het eerst duurt de bacheloropleiding verpleegkunde, op vraag van Europa maar ook op vraag van de Belgische zorgsector, een jaar langer dan voorheen. Dat extra jaar wordt voor een groot deel ingevuld met verdere uitdieping van de inhoudelijke vakken om zo de noodzakelijke competenties beter te beheersen. Ook komen er extra stageuren: de contractstage.  

De afspraken over die contractstage zijn nog niet rond. Het NVKVV werkt mee aan de task force omtrent deze afspraken en houdt jullie verder op de hoogte!