Nieuws NVKVV
Terug

Denkdag contractstage

Hoe contractstages alle kansen op slagen geven?

Deze denkdag is bedoeld voor werkgevers, hogescholen en beroepsorganisaties en vindt plaats  op maandag 19 februari 2018 (van 09.30 uur tot 17.00 uur) in het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel. Initiatiefnemers zijn Zorgnet-Icuro en Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer.  

Onderwerp is de optimale invulling van de contractstage in de 4e fase van de opleiding tot professionele bachelor in de verpleegkunde, met als centrale vraag:  Wat is er nodig om kwaliteitsvolle contractstages van studenten bachelor verpleegkunde in te vullen en te organiseren? 

Deze vraag beantwoorden nodigt deelnemers uit om vanuit een veelzijdige blik op verpleegkunde; los van de sector of instelling waar men tewerkgesteld is én eigen of collectieve verworvenheden; in dialoog te gaan en te durven concretiseren in aspecten waar een consensus bereikt is, in aspecten waar mits tegenstellingen een consensus zeker mogelijk is en als laatste in aspecten waar het water te diep is en op heden een consensus niet kan worden bereikt.     

 

Uit praktische overwegingen zijn er slechts 50 plaatsen beschikbaar: 25 voor personen vanuit hogescholen, 25 voor werkgevers/beroepsorganisaties). 
 

Het NVKVV kreeg voor deze denkdag een persoonlijke uitnodiging en zal tijdens deze denkoefening input vanuit de 18 werkgroepen van het NVKVV krachtdadig meenemen.