Nieuws NVKVV
Terug

Verpleegkunde is echt mijn ding

Ruben Van Dam is eerstejaars bachelorstudent verpleegkunde en vertelt over zijn keuze en toekomst.

‘Voor mensen zorgen heb ik al van jongs af aan willen doen al wist ik lang niet op welke manier,’ vertelt Ruben Van Dam (19). Hij is eerstejaars bachelorstudent verpleegkunde aan de UCLL in Leuven en staat voor zijn laatste maand les voor de examens er aan komen. Hij vertelt over zijn keuze voor verpleegkunde: ‘Mijn mama, ook een verpleegkundige, nam me wel eens mee naar haar afdeling en daar werd ik verliefd op de job. Ik kreeg erg veel bewondering voor het werk dat
verpleegkundigen doen. Dit eerste jaar, de voorbije stages en lesperioden hebben mijn keuze voor verpleegkunde bevestigd. Ik heb nu mijn stage in een woonzorgcentrum afgerond. Het was een enorm fijne stage op het perfecte niveau: ik heb veel mogen doen, net die technieken en aandachtspunten die ik al geleerd heb. Er was ook een goede begeleiding zowel van de stageplaats als van de school. Verpleegkunde is echt mijn ding. 

Ik merk dat er door de school werk gemaakt wordt van een kwaliteitsvolle opleiding. Vanuit alle invalshoeken krijgen we impulsen, theorie en praktijk, werkcolleges, integratie met casussen, verschillende vormen van lessen. Dat geeft een goed beeld wat verpleegkunde inhoudt en of dat iets voor je is. 

3 domeinen per jaar
De volgende jaren hebben we telkens vier weken les en vijf weken stage in een bepaald domein zoals moeder en kind of ouderenzorg. Zo leer je elke discipline ook goed kennen. We krijgen drie domeinen per jaar in het tweede en in derde opleidingsjaar. En dat lijkt me best zwaar want er wordt toch wel een goed niveau van je verwacht in een strak tempo. Ik hoop dat ik dat kan. In het vierde jaar volgt de contractstage van twee keer elf weken, het afleggen van een bachelorproef en waarschijnlijk ook nog lessen, al ligt dat allemaal nog niet vast. Palliatieve zorgen en een urgentiedienst, dat zijn de plekken waar ik graag die contractstage zou willen. Ik denk dat die contractstage zal helpen om een overgang te maken van studies naar de verantwoordelijkheid van het werkveld. Misschien vervolg ik nadien nog met een banaba of met een master. Maar dat is nu te vroeg en speelt nog niet. Eerst dat eerste jaar afronden!’