Nieuws NVKVV
Terug

Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

Het NVKVV verwelkomt drie nieuwe bestuursleden in haar Raad van Bestuur. Tijdens de Algemene Vergadering op zaterdag 26 januari 2019, kozen de leden voor:
  1. Sandra Martin,
  2. Liesbeth te Rijdt en
  3. Henk Cuvelier
om drie bestuursleden te vervangen die omwille van professionele en persoonlijke redenen niet langer deel kunnen uitmaken van de bestuursploeg van het NVKVV. 

Sandra Martin (45) is verantwoordelijke van het expertisecentrum Health Innovation van de Hogeschool UC Leuven-Limburg. In die functie combineert zij haar rijke ervaring als verpleegkundig specialist, docent en onderzoeker. Vanuit die drie domeinen brengt zij een erg waardevolle achtergrond mee om het beroep van verpleegkundige verder inhoud en uitbouw te geven: "Innovaties in de zorg, een antwoord voor de steeds veranderende zorgcontext, de identiteit van de verpleegkundigen in de eerstelijnszones: er liggen heel wat uitdagingen op ons te wachten waar we als beroepsgroep een richting in moeten kiezen", vindt Sandra. "Ook de nieuwe functiedifferentiatie: hoe bouwen we die verder uit op de werkvloer? En in andere zorgsectoren zoals in de woonzorgcentra? Wat heeft het beroep nodig en hoe leiden we verpleegkundigen daartoe op? Dat uitwerken in overleg met verschillende ministeries die daarvoor bevoegd zijn, wordt een hele uitdading. Ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen in al het werk dat het NVKVV opneemt."

Liesbeth te Rijdt (39) is verpleegkundige en juriste van opleiding. Zij is manager juridische zaken, ethiek en patiëntenrelaties van GZA, GasthuisZusters Antwerpen: "Zowel als verpleegkundige als als advocate was mijn werk steeds gericht op de zorg voor mensen in een bijzondere situatie: die twee invalshoeken combineren doe ik ook op mijn werkplek", zegt Liesbeth. Zij was gedurende verschillende jaren lid van de JAG, de Juridische Adviesgroep van het NVKVV. "Daar gaven we vooral ad hoc advies over specifieke vragen. Vanuit mijn nieuwe functie als bestuurslid van het NVKVV, zal ik breder en meer beleidsmatig advies kunnen geven vanuit mijn specifieke expertise. Ik wil verpleegkundigen nog meer een stem geven. Zij staan het dichtst bij de patiënt maar hebben schroom om iets bij te dragen in juridische en ethische debatten. Denken we bijvoorbeeld aan beslissingen bij het levenseinde en zwangerschapsafbreking? Daarin wil ik hen helpen", besluit ze.

Ook Henk Cuvelier (50) versterkt de bestuursploeg van het NVKVV. Hij is verpleegkundig en paramedische directeur van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, en reageerde vorig jaar op de vraag wie de interne werking zou willen versterken. Hij kende het NVKVV al vanuit zijn studententijd, heeft regelmatig contact met leden en bestuursleden, en aarzelde dus niet: "In mijn werk sta ik relatief dicht bij het werkveld van de verpleegkundigen en van andere zorgprofessionals. Van daaruit kan ik een inbreng hebben bij de bespreking van voorstellen en initiatieven", merkt Henk op. "Ik kan helpen om die door de bril van de verpleegkundige aan bed te bekijken. Belangrijke items zijn voor mij het kwaliteitsluik in de zorg, de belangen van de verpleegkundige en andere zorgberoepen, en de professionalisering van de verpleegkunde. We staan voor flinke uitdagingen en het NVKVV kan daar een belangrijke bijdrage toe leveren. Als grote en stevige ledenorganisatie met jaren ervaring op de teller, is het NVKVV een organisatie die het verschil kan maken!"

De leden van de Algemene Vergadering hebben ook enkele nieuwe voorzitters kunnen ontmoeten: Annelies Catoor en Veronique Blomme nemen in een duobaan het voorzitterschap van de Werkgroep WIN (Infectiebeheersing) op, Pieter Vergaert is de nieuwe voorzitter van de Werkgroep hoofdverpleegkundigen en Evelyn Punnewaert neemt het voortouw in het Regionaal Netwerk Gent-Eeklo. 
Het memorandum van het NVKVV werd op de Algemene Vergadering op applaus onthaald. De leden willen gaan voor een duidelijke visie op het verpleegkundig beroep met concrete krijtlijnen voor het beleid. Het NVKVV weet dat er heel wat veranderingen voor de deur staan. De beroepsorganisatie staat daarvoor open en wil op het vlak van vernieuwing inhoudelijk helpen waar ze kan.