Nieuws NVKVV
Terug

Vlaanderen volgt voorstel NVKVV

Een lid van een erkenningscommissie voor de BBT/BBK’s moet zelf houder zijn van die titel


Meer dan twee jaar na de start van de erkenning van de bijzondere beroepstitels (BBT) en de bijzondere beroepsbekwaamheden (BBK) en de registratie als zorgkundige, waren in het najaar van 2018 nog niet alle erkenningscommissies gestart. Enerzijds konden er niet voldoende leden worden voorgedragen om aan de voorwaarden voor de samenstelling van de verschillende erkenningscommissies te voldoen, anderzijds kwam de werking van sommige erkenningscommissies in het gedrang omdat regelmatig niet voldoende leden aanwezig konden zijn om beslissingen te kunnen nemen. 

Om die commissies een duwtje in de rug te geven, stelde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor om het aantal leden per commissie te verminderen en de voorwaarde (zelf over een BBT, BBK of een registratie als zorgkundige te beschikken) te laten vallen. Het vroeg hiervoor advies aan de partners in de gezondheidszorg, onder meer aan het NVKVV. 

Wilfried De Rijck is lid van het NVKVV, voorzitter van de erkenningscommissie Ouderenzorg en lid van de erkenningscommissie Zorgkundigen: "We hebben vanuit het NVKVV bezwaar gemaakt tegen het voorstel en om de voorwaarde zelf houder te zijn van een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid [of van een registratie als zorgkundige?] te laten vallen", aldus Wilfried De Rijck. "Een algemene verpleegkundige heeft te weinig zicht op de praktijken en diensten in de gespecialiseerde sectoren en kan in specifieke gevallen dus maar moeilijk een gefundeerde beslissing nemen. [Hetzelfde geldt voor een verzorgende zonder registratie als zorgkundige?]." Deze bezorgdheid van het NVKVV werd gevalideerd  en meegenomen in het voorstel tot wetsaanpassing dat overgemaakt werd aan de Vlaamse Regering. We hopen dat de goedkeuring nog binnen deze regeertermijn in orde komt, zodat de erkenningscommissies voluit aan de slag kunnen gaan en blijven.

Het NVKVV stelde ook voor om te werken met een minimum en een maximum aantal leden dat aanwezig moet zijn om beslisbevoegdheid te hebben, maar dat voorstel heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid niet overgenomen. Zij stelt voor het aantal leden om geldig te kunnen werken te verlagen naar 2 of 3, afhankelijk van de desbetreffende erkenningscommissie om een vlottere werking van die commissies mogelijk te maken. 

De erkenningscommissies zijn actief en te bereiken
via het gratis telefoonnummer 1700 of

Lees de tekst van het voorstel tot Besluit van de Vlaamse regering HIER