Nieuws NVKVV
Terug

NVKVV overlegt op het IFIC

Het NVKVV krijgt input bij de referentiebeschrijvingen in het IFIC. De input uit de 18 werkgroepen zullen gebundeld worden tot een gezamenlijk standpunt dat vanuit het NVKVV meegenomen wordt naar de IFIC-commissie.

Werkgevers en vakbonden hebben samen IFIC onderhandeld en uitgebouwd. In die eerste uitrol hebben beroepsorganisaties geen stem gehad. Nu veroorzaken de verouderde en onvolledige functieomschrijvingen van IFIC heel wat onzekerheid en onrust. Het grote aantal externe beroepsprocedures van individuele verpleegkundigen en van andere gezondheidszorgberoepen tegen de IFIC-barema’s en functiebeschrijvingen toont dat die classificatie onvolledig is en bijgestuurd moet worden. Daarin voorziet de onderhoudsprocedure van het IFIC.

Het NVKVV wordt als beroepsorganisatie van verpleegkundigen uitgenodigd om input te geven bij die onderhoudsprocedure van het IFIC om hun onderhoudsvereisten te formuleren en om de bestaande functieomschrijvingen en classificaties bij te sturen.

In voorbereiding van dit overleg hebben de leden van de werkgroepen van het NVKVV de voorbije maanden reeds heel wat voorbereidend werk geleverd en voorstellen voor aanpassingen, toevoegingen of schrapping van sectorale functiebeschrijvingen geformuleerd. Het NVKVV gaat deze input bundelen tot een gezamenlijk standpunt dat vanuit het NVKVV meegenomen wordt naar de IFIC-commissie. Iedere werkgroep krijgt zo een stem al moeten ze ook enkele specifieke vragen loslaten om tot een gemeenschappelijke standpunt te komen.

Het NVKVV hoopt op een constructieve samenwerking met het IFIC om realistische referentiebeschrijvingen met bijbehorende loonbarema’s uit te helpen werken in de technische werkgroepen na deze IFIC-commissie zullen volgen.

Lees hier de uitnodiging van het IFIC

De externe beroepsprocedure bij het IFIC

Heb je een dossier ingediend bij het IFIC? Het afhandelen van de externe beroepsprocedures loopt vertraging op door het grote aantal dossiers dat ingediend werd. Een deel van die dossiers vragen om een wijziging van de bestaande sectorale referentiefuncties. Die zullen door het IFIC als onontvankelijk verklaard worden omdat het wijzigen van specificaties deel uitmaakt van de onderhoudsprocedure die in het IFIC voorzien is en waarvan hierboven sprake. Met de externe beroepsprocedure kan je enkel een individuele functietoewijzing betwisten.

Meer informatie

  • Website IFIC
  • Op zoek naar jouw functieprofiel?
    Bekijk de functieprofielen die werden opgemaakt door de werkgroepen van het NVKVV HIER
  • Meer uitleg waarom NVKVV zich inzet voor het IFIC dossier vind je HIER
  • Waartoe verbindt het beleid zich? Klik HIER