Nieuws NVKVV
Terug

IFIC en de publieke sector

April 2019: uitrol IFIC in de publieke ziekenhuizen

Werk je in de Vlaamse ouderenzorg, de revalidatiecentra,  de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen of de categorale ziekenhuizen, dan is dit een bericht voor jou. Midden vorig jaar werd in het sociaal akkoord voor de sectoren welzijn, gezondheid en cultuur (VIA 5) beslist om ook in deze instellingen de nieuwe functieclassificatie en loonbarema’s, zoals ook van toepassing in de ziekenhuissector, in te voeren.

Elke instelling wijst een procesverantwoordelijke aan die toezicht houdt op dat proces en die jouw je functieclassificatie met je overeenkomstige looncategorie zal meedelen op 23 april 2019. Je krijgt dan een referentiefunctie toegewezen. In de praktijk verandert er niets aan de inhoud van je functie.

Er is afgesproken dat geen enkele werknemer in dienst loonverlies mag lijden door de nieuwe functieclassificatie op het moment dat de collectieve arbeidsovereenkomst in werking treedt. Je loon kan er dus niet op achteruit gaan. Vanaf oktober 2019 wordt je loon uitgekeerd volgens de nieuwe barema’s.

Je hebt de keuze tussen het behoud van je huidige barema en het IFIC-barema. Je kan wachten om te kiezen voor het IFIC-barema maar eenmaal je daar voor kiest, kan je niet meer terug naar het oude barema.

Ben je niet akkoord met je toegewezen functie, dan kan je tot 7 juni 2019 intern beroep aantekenen. De procesverantwoordelijke kan je hierin begeleiden. Als de uitspraak van de interne beroepsprocedure voor jou niet aanvaardbaar is, kan je binnen de 5 weken en uiterlijk voor 16 augustus 2019 extern beroep aantekenen bij het IFIC.

Vanaf 23 april 2019 kan je op de website van het IFIC een loonsimulatie uitvoeren om te weten welk je loon, volgens de functietoewijzing die jij ontving, zal zijn. Op die website vind je ook meer informatie over de nieuwe functieclassificaties en de procedures.

Met je vragen kan je ook steeds terecht bij het NVKVV op info@nvkvv.be