Nieuws NVKVV
Terug

IFIC en ziekenhuishygiŽne

Nieuwe functiekaart voor verpleegkundig ziekenhuishygiŽnist

Tijdens drie onderhoudsgesprekken nodigde IFIC de werkgroep infectiebeheersing NVKVV (WIN), de Franstalige collega’s ziekenhuishygiënisten (ABIHH) en het Federale Platform voor ziekenhuishygiëne uit om hun argumenten voor de classificatie van de verpleegkundige ziekenhuishygiënist naar niveau 19 te onderbouwen.

Op 26 april volgde een overleg van deze partners met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Sociale zaken. Vervolgens werd het voorstel van de functiekaart 6162 van de verpleegkundige ziekenhuishygiënist, die vorig jaar werd opgemaakt door WIN en ABIHH, opnieuw bijgestuurd. Het NVKVV vraagt aan IFIC om deze aanpassingen grondig door te nemen en de dialoog met de partners open te houden.

Meer informatie