Nieuws NVKVV
Terug

IFIC: nu pas voor jou?

We helpen je graag verder

IFIC is het letterwoord voor Instituut voor Functieclassificatie. Het werd in 2002 opgericht om een nieuwe functieclassificatie in de non-profit te ontwikkelen en te ondersteunen. Hierin overleggen werkgevers en vakbonden. Beroepsorganisaties zijn daarin geen betrokken partij, een gemiste kans!

Werkgevers en vakbonden ondertekenden in het Paritair Comité 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). De ene CAO regelt de invoering van de nieuwe sectorale functieclassificatie, de andere CAO het nieuwe verloningssysteem.

In 2018 was al het personeel van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra, de federale Revalidatiecentra, de forensisch psychiatrische centra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis aan de beurt.

In 2019 volgen de volgende instellingen:
  • Psychiatrische Verzorgingstehuizen
  • Categorale ziekenhuizen
  • Ouderenzorg
  • Autonome revalidatiecentra
  • Initiatieven voor beschut wonen (NL) 
Voor deze geregionaliseerde sectoren vind je hier de IFIC-informatie.


Sectorfuncties en baremaklassen

Alle functies in deze instellingen werden aan 218 sectorfuncties gekoppeld waarvoor IFIC een functieomschrijving uitwerkte. Die sectorfuncties werden vervolgens opgesplitst in 20 nieuwe IFIC baremaklassen. Met die nieuwe loonbarema’s stijgt de looncurve gedurende een loopbaan sneller in de eerste helft en stagneert ze naar het einde toe. Globaal zou iedere werknemer een stapje vooruit moeten gaan in deze nieuwe functieclassificatie.


Je ontvangt je functieomschrijving

Als IFIC nu pas voor je van toepassing is, moet je voor 15 juni 2019 antwoord geven aan de werkgever of je al dan niet instapt in IFIC. Bekijk je documenten zeer zorgvuldig en vraag advies bij twijfel.

Ben je niet akkoord met je functieomschrijving?

Met deze formulieren kan je intern en extern beroep aantekenen:

De werkgroepen van het NVKVV werkten in 2018 nieuwe functieprofielen uit om jou te helpen. Die voeg je best toe bij je interne en externe beroep. Daarover lees je meer in dit artikel.