Nieuws NVKVV
Terug

IFIC: functieprofielen anno 2019

Werkgroepen NVKVV herwerken functieprofielen


De bestaande functieomschrijvingen voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen van het IFIC doen verpleegkundigen tekort en beantwoorden niet aan de realiteit op de werkvloer anno 2019. Daarom deden de werkgroepen van het NVKVV voorstellen voor aanpassingen aan deze functieomschrijvingen.

Wanneer je als verpleegkundige intern of extern beroep aantekent, voeg je best de relevante stukken hieronder toe als bijlage.

Samen met acn en KPVDB, de Waalse en Duitstalige beroepsorganisaties voor verpleegkundigen, vraagt het NVKVV dat de uitgewerkte functieprofielen van het NVKVV als basis gebruikt worden door de technische werkgroepen die de functieomschrijvingen verder verfijnen. Het NVKVV, acn en KPVDB wensen als beroepsorganisaties betrokken te worden bij die update en bij de eerste en daaropvolgende onderhoudsprocedures. Dat zal realistischere referentiebeschrijvingen geven die gedragen worden door het werkveld. De nieuwe functieprofielen zullen werkgevers ook ondersteunen om een onderbouwde functiedifferentiatie op de werkvloer te realiseren in alle sectoren.

Dit zijn de uitgewerkte functieprofielen:


Verpleegkundige palliatieve zorgVerpleegkundig ziekenhuishygiënist
 Verpleegkundige medische beeldvorming
 Verpleegkundige pediatrie 

Functieomschrijving: zie brief a/h. beleid


Verpleegkundige ICT4care Pijnverpleegkundige 

Verpleegkundige klasse 14Verpleegkundig specialist

Verpleegkundige ouderenzorg

Functieomschrijving thuisverpleging en residentiële ouderenzorg en dagverzorgingscentra, volgt na de zomer


Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg
Diabetesverpleegkundige / diabeteseducatorBegeleidingsverpleegkundige


Mentor verpleegkunde

Functieomschrijving volgt


Verpleegkundige hemodialyse