Nieuws NVKVV
Terug

Word jij een nieuw lid raad van bestuur?

Dien je kandidatuur in

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het NVKVV op zaterdag 16 mei kiezen de aanwezige leden anoniem vier nieuwe bestuursleden voor de Raad van Bestuur van het NVKVV. Leden van de algemene vergadering zijn vertegenwoordigers van de regionale netwerken en van de werkgroepen  van het NVKVV. 

Vier bestuursleden, Luc Heirstraete, Ann Van de Velde, Jurgen Verschaeve en voorzitter Koen Balcaen, hebben gedurende twee mandaten van elk vier jaar – de maximale termijn van acht jaar - hun volle steun gegeven aan het NVKVV, waarvoor we hen heel erg danken. Eén mandaat werd niet opgenomen waardoor er nu vijf plaatsen vacant zijn, waaronder die van voorzitter van de Raad van Bestuur NVKVV. 

‘Waarom ik in een bestuursfunctie in een regionaal netwerk en in het NVKVV stapte? Los van mijn eigen setting krijg ik zo de kans om met mensen uit andere disciplines samen te werken en activiteiten te organiseren voor verpleegkundigen,’ vertelt Luc Heirstrate. En hij bevestigt: ‘Dat is een verrijking, zowel persoonlijk als beroepsmatig.’ 

Ann Van de Velde vult aan: ‘Stel je kandidaat als bestuurslid als dat je aanspreekt, en zeker als je vrouw bent want we zijn een vooral vrouwelijke beroepsgroep. Dit is geen oproep tegen mannen maar vrouwen stromen niet goed door in hogere functies. Een evenwicht man-vrouw en een evenwicht in verschillende profielen hebben we nodig in het bestuur van het NVKVV. Als bestuurslid help je de verpleegkunde van de toekomst vorm geven.’

Maak je ook graag deel uit van de bestuursploeg van het NVKVV, dan verwachten we je CV en je motivatie vóór 16 april 2020 via mail naar Ellen De Wandeler, algemeen coördinator van het NVKVV e.dewandeler@nvkvv.be én naar Koen Balcaen, voorzitter van de Raad van Bestuur het NVKVV Koen.Balcaen@uzleuven.be.


Je inzet wordt erg gewaardeerd want de wereld van de gezondheidszorgberoepen staat voor grote uitdagingen. De impact van de hervorming van het KB 78,  de toenemende werklast en complexiteit van de zorg, de plaats van de verpleegkundige in de nieuwe ziekenhuisnetwerken, de evolutie naar functiespecialisaties, de organisatie van de transmurale zorg, de samenwerking tussen de verschillende ‘lijnen’, de informatisering van de zorg, de toenemende participatie van de patiënt of cliënt aan het zorgtraject, het belang van kwaliteitsdenken; dat zijn een voor een ontwikkelingen waar het NVKVV zich in engageert en waar jij een rol in kan spelen.