Nieuws NVKVV
Terug

“Zorgen voor de zorg is geen overbodige luxe!”

NVKVV wil een aanspreekpunt zijn

Het coronavirus COVID-19 zorgt wereldwijd voor een nooit eerder gekende uitzonderingstoestand. De pandemie leidde tot een internationale lockdown, met als hoofddoel de capaciteit van de zorgvoorzieningen niet te overschrijden. Om te voorkomen dat een samenleving volledig ontwricht geraakt, wordt ze preventief en tijdelijk stilgelegd en moet een ‘loving distance’ van anderhalve meter worden gerespecteerd.


Maar de zorgverleners staan voor zware tijden en de maatschappij beseft nu hoe essentieel het werk is dat zij verrichten: door nabijheid en medisch-verpleegkundige zorg helpen en ondersteunen zij patiënten en bewoners en trachten zij hen te genezen. Afstand houden is zowel in de eerste- als in de tweedelijnszorg onmogelijk. Het zorgpersoneel staat in de frontlinie van de oorlog die COVID-19 veroorzaakte, en zij verdienen dan ook de best mogelijke beschermingsmaatregelen.

NVKVV wil haar leden bijstaan


Dat doet onze beroepsorganisatie op verschillende manieren:

  • Gerichte en correcte informatie verspreiden.
  • Individuele vragen van leden beantwoorden.
  • De zichtbaarheid van verpleegkunde vergroten, met het oog op de risico’s van nu en de lessen en waardering voor de toekomst.
  • Oplossingen aanreiken voor zeer praktische problemen op het werkveld.
  • Druk zetten op de besluitvorming en oplossingen aanreiken waar mogelijk. 

 

Hebt u vragen of voorstellen? Neem dan gerust contact met ons op! Hou uw vragen niet in uw kot!

info@nvkvv.be


Voor alle duidelijkheid:

NVKVV heeft geen inspraak in de beslissingen omtrent de coronacrisis. De federale en Vlaamse overheid nemen alle beslissingen, onder impuls van de Nationale Veiligheidsraad, en stellen richtlijnen op. Tekortkomingen, inzichten en mogelijke tendensen worden door NVKVV meegedeeld aan het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid en het nationale Crisiscentrum. Op die manier vervullen wij niet louter de rol van aanspreekpunt, maar  zijn wij ook een belangrijke signaaltransmitter.