Nieuws NVKVV
Terug

Verpleegkundig attest voor mantelzorgers

Brochure en formulier.

Een chronische wonde verzorgen, een insuline-injectie geven: dat zijn verpleegkundige handelingen die een mantelzorger wel vaker uitvoert bij ‘zijn’ patiënt. Maar tot de Gezondheidswet van mei 2014 behoorde dat tot het illegaal uitvoeren van de verpleegkunde. Nu voorziet die wet dat je als verpleegkundige een attest kan uitschrijven dat een mantelzorger toelaat specifieke verpleegkundige handelingen uit te voeren bij een bepaalde patiënt en gedurende een bepaalde periode. Al die gegevens moeten op het attest vermeld staan. Het gebruik van het attest geeft een patiënt meer comfort en meer zorg op maat. Het versterkt zijn netwerk en verduidelijkt verantwoordelijkheden.

 • Meer uitleg lees je in de brochure die het NVKVV uitwerkte met informatie en praktische tips. In de brochure zit ook een kant-en-klaar attest in drievoud. 

  • De brochure vind je HIER

  • Het DIGITAAL FORMULIER is een attest in drievoud:

   1. een exemplaar voor de verpleegkundige,
   2. een exemplaar voor de mantelzorger en
   3. een exemplaar voor de patiënt.

   De verpleegkundige vult dit in samen met de mantelzorger en patiënt. Alle partijen zetten hun handtekening, ontvangen het attest, de wettekst en de te volgen procedure bij de uit te voeringen handeling.

  • Vraag een exemplaar van de brochure met attest aan via administratie@nvkvv.be (tot uitputting voorraad).
 • Een ARTIKEL MET FAQ uit het tijdschrift Nursing. 
 • Tijdens de de studiedag van de Thuisverpleegkundigen op de Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen 2015 in Oostende, gaf  Luc Heirstrate, projectmedewerker zorgbeleid, Wit-Gele Kruis van Antwerpen, toelichting over het werken met het attest.
 • De PERSTEKST van maart 2015