Nieuws NVKVV
Terug

Strategische voorraad thuisverpleging beschermingsmateriaal voor tweede golf

Problemen of niet geregistreerd?

Er werd beslist dat de zorgverleners voortaan over een strategische voorraad beschermingsmateriaal moeten kunnen beschikken om snel het hoofd te bieden aan een tweede golf of een nieuwe crisis. Het gaat om een aanzienlijke voorraad per verpleegkundige van 1 beschermbril, 1000 mondmaskers, 50 schorten en 400 handschoenen die door de federale overheid wordt aangekocht.

Wie komt in aanmerking? 
Op de website van Volksgezondheid (www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg#vooraad) is de lijst te raadplegen met alle zorgverleners die in aanmerking komen voor een strategische voorraad. De verdeling verloopt standaard via de steden en gemeenten. De thuisverpleegkundigen en zorgkundigen die aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie, ontvangen via hun beroepsorganisatie, mits 1 maand vertraging, hun materiaal. 

Verdeling beschermmateriaal leden NVKVV
Begin juni 2020 werd NVKVV gevraagd haar ledenlijst door te geven aan de federale overheid. Omdat de kans op een aanzienlijke vertraging voor de levering via de beroepsorganisaties, van het beschermmateriaal, heeft NVKVV ervoor gekozen de verdeling te laten verlopen via de steden en gemeenten. We hebben het materiaal graag zo spoedig mogelijk bij u. De tweede golf zal niet lang op zich blijven wachten. 

Problemen of niet geregistreerd? 
We stelden vast dat er problemen zijn met de federale lijst. Zo is de schrijfwijze van namen soms niet correct, wat voor verwarring zorgt of ontbreken er namen op deze lijst. Iedereen die niet op onze online lijst staat kan contact opnemen met GBBU-COVIDrequests gbbu-covidrequests@health.fgov.be . Volgende gegevens die je achter te laten: 
  • Naam en voornaam
  • Volledig adres
  • Naam van de thuisverpleging
  • Mailadres
  • Telefoonnummer
  • Riziv-nummer (voluit)