Nieuws NVKVV
Terug

HBO5-opleiding voldoet niet aan de Europese richtlijn

Ons land vraagt uitstel.

De Europese Commissie bezorgde de Belgische overheid een nota waarin staat dat de HBO5-opleiding verpleegkunde in de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap niet voldoet aan de minimumopleidingseisen in de Europese Richtlijn. De HBO5 opleiding biedt niet voldoende opleidingsuren en haalt ook de eisen qua competenties en stageprogramma’s niet om aanspraak te kunnen maken op de Europese titel van ‘Verpleegkundige’.  

De Belgische overheid krijgt tot 14 september 2020 de tijd om de nodige maatregelen te nemen. Wanneer het HBO5-diploma niet erkend wordt volgens de Europese Richtlijn, dan wordt het diploma van HBO5-verpleegkundigen niet automatisch erkend in andere lidstaten van de Europese Unie. Ook kan het FOD Volksgezondheid weigeren om afgestudeerden een visum toe te kennen dat toegang geeft tot het beroep van verpleegkundige. De voorwaarden voor dit visum zijn immers dezelfde als de Europese Richtlijn. Dit zou betekenen dat afgestudeerden van de HBO5-opleiding in België niet meer kunnen werken als verpleegkundige.

Een mogelijke oplossing is de HBO5-opleiding uit te breiden volgens de eisen van de Europese Richtlijn. Een andere optie is een aparte beroepstitel in de federale wet op de gezondheidsberoepen op te nemen voor de HBO5-afgestudeerden. Beide mogelijkheden zijn echter niet realiseerbaar voor 14 september 2020. Ons land vraagt dus uitstel bij de Europese Commissie. Lees hier de nota van de Vlaamse regering VR2020 1007 DOC.0763/1.