Nieuws NVKVV
Terug

Studievoorstel KCE in de GGZ

Welke teams heeft de geestelijke gezondheidszorg nodig?

De werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg NVKVV diende in juli een voorstel voor een studie in bij het Federaal Kenniscentrum (KCE) over de vraag welke verpleegkundige bestaffing er nodig is in de residentiële geestelijke gezondheidszorg om een patiëntveilige en kwalitatieve zorg te verlenen. Welke andere disciplines zijn daarin noodzakelijk en in welke verdeling?

Verpleegkundigen staan in de residentiële voorzieningen 24 uur op 24 klaar voor de patiënt in zijn dagelijks leven en bij specifieke interventies. De verpleegkundige zorg omvat de psychiatrische, de somatische en de sociale component in de zorg om de patiënt. 

Het studievoorstel omvat twee specifieke onderzoeksvragen: 
  • Welke verschillende psychiatrische diensten kan men detecteren in de residentiële psychiatrische zorg die beter voldoen aan de realiteit dan de huidige A en T-normen, K, Sp psychogeriatrie, IB en forensische medium security eenheden? En welke verpleegkundige bestaffing is daar nodig? 
  • Welke minimale opleiding dienen verpleegkundigen in deze settings gevolgd te hebben? Welke andere disciplines zijn noodzakelijk in het verlenen van goede geestelijke gezondheidszorg en in welke verdeling?

De zorg voor de psychiatrische patiënt is een zorgenkind in onze samenleving. En de huidige normen voor de A en T-diensten dateren van 1970! Het is tijd voor verandering.

De werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV hoopt dat deze studie bij het KCE in een eerste fase weerhouden wordt in het onderzoeksprogramma 2021-2022. We hopen eind 2020 hierop een antwoord te krijgen. Vervolgens hopen we dat het onderzoek snel van start kan gaan want er is nood aan gestructureerde en onderbouwde antwoorden om een kwalitatieve zorg aan de patiënten in de geestelijke gezondheidszorg te kunnen garanderen. 

De studie zal bepalend zijn voor het verder inschakelen van verpleegkundigen in diensten voor de residentiële geestelijke gezondheidszorg en voor hun verhouding tegenover andere disciplines. We houden jullie verder op de hoogte!