Nieuws NVKVV
Terug

Informatie voor werkgevers

Digitale Week van de Verpleegkundigen 2020

Nieuwe manier waarop verpleegkundigen de komende jaren zullen bijscholen
Helaas is het einde van de COVID-19-pandemie nog niet in zicht. U zult als zorginstelling nog enige tijd voor nieuwe uitdagingen staan, niet alleen wat betreft het werk in de zorg maar ook de manier waarop verpleegkundigen zich de komende jaren zullen bijscholen. Stilstaan is geen optie. Het NVKVV wil bij deze uitdagingen uw partner zijn en hoopt hierbij op u te kunnen rekenen. Samen met u willen we deze vernieuwde formule uitproberen en nadien ook evalueren en bijsturen waar nodig, tot we weer zoals vroeger kunnen samenkomen aan het strand van Oostende tijdens de Week van de Verpleegkundigen..

Hoe verloopt dit praktisch en wat is de meerwaarde voor u? 
  • Alleen de sprekers komen naar Oostende op de voorziene datum van de studiedag. Hun presentaties worden opgenomen en vanaf 5 oktober 2020 kunnen de deelnemers die dan per studiedag bekijken via een persoonlijke uitnodiging op onze website of het digitale presentatieplatform. 
  • We bezorgen u een unieke login per verpleegkundige waarmee u nadien op de persoonlijke naam van de verpleegkundige attesteringen ontvangt voor iedere presentatie die hij of zij heeft gevolgd. Hebt u liever dat we deze attesteringen rechtstreeks naar de betrokken verpleegkundigen sturen, geef ons dan gerust een seintje. 
  • Daarnaast geniet u als werkgever een extra voordeel: het NVKVV vermeerdert het aantal unieke logins voor uw instelling met een factor van 2. Bij een groepsinschrijving van bijvoorbeeld 10 inschrijvingen kunt u nu in totaal 20 verpleegkundigen de kans geven om de presentaties van de Week van de Verpleegkundige 2020 te volgen en deze op hun naam te laten attesteren. 
  • Maar dat is nog niet alles: wanneer een verpleegkundige voor één studiedag ingeschreven is, krijgt hij of zij toegang tot de presentaties van alle studiedagen. Meerdere studiedagen bieden onderwerpen die de verpleegkundige kunnen aanspreken. Zo plukt hij of zij extra kennis en inzichten mee! 
  • De verpleegkundigen kunnen de presentaties online bekijken tot 20 december 2020. Vanaf die datum stellen we de attesteringen voor alle gevolgde presentaties beschikbaar.
  • We brengen de kennis en informatie tot bij de verpleegkundigen. U hoeft dus zelf niet in verplaatsingskosten te voorzien.

Heeft u interesse als zorgorganisatie? 
Neem contact op met j.smeets@nvkvv.be.

NB: Verpleegkundigen die op persoonlijke naam ingeschreven zijn en hiervoor ook een persoonlijke betalingsuitnodiging hebben ontvangen, krijgen geen korting van 10% zoals in de voorwaarden van de groepsinschrijvingen staat vermeld. Ter compensatie voor hun inschrijving voor de Week van de Verpleegkundige 2020 ontvangen zij met de post een verrassingspakket. 

Hopelijk mogen we tijdens de digitale Week van de Verpleegkundige 2020 ook verpleegkundigen uit uw zorginstelling verwelkomen. Want samen maken we de toekomst van de verpleegkunde! 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 
Vanwege de werkgroepen en regionale netwerken van het NVKVV