Nieuws NVKVV
Terug

Informatie Zorgpersoneelfonds

Uitvoeringsbepalingen

De wet van 30 juni 2020 tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds, gepubliceerd op 14 augustus 2020, wijzigde de wet van 9 december 2019 en bepaalde de voorwaarden voor de verdeling van de middelen van het fonds voor het jaar 2020. De uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gemaakt, dienen om voor de beoefenaars van de verpleegkunde de werkgelegenheid te verbeteren en de formatie uit te breiden, alsook om de aantrekkelijkheid van die sector te verhogen. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter financiering van de netto-creatie van banen in de zorg, ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel, ter ondersteuning van de mentorprojecten, alsook voor de opleidingen. Tevens zijn die uitgaven bedoeld voor ondersteunend personeel dat de zorgkundigen moet ontlasten en dat rechtstreeks contact met hen heeft, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk verzorgen van de patiënten, waarbij de prioriteit moet gaan naar de verzorging aan bed van de patiënt. Het doel van deze omzendbrief is u te informeren over de uitvoeringsmodaliteiten van deze wet in algemene ziekenhuizen en in psychiatrische ziekenhuizen, teneinde u in staat te stellen personeel aan te werven.

Voor het jaar 2020 is een budget van 301.115.303 euro voorzien, dat wordt toegevoegd aan het globaal budget voor de ziekenhuizen voor het jaar 2020.
...