Nieuws NVKVV
Terug

Vaccinatiebeleid studenten

Vraag aan minister Weyts en VHLORA

Expliciete vraag naar éénduidig vaccinatiebeleid voor studenten
Hoe verloopt de vaccinatie voor studenten en docenten/stagebegeleiding? Guido Demaiter, verpleegkundige ziekenhuishygiëne in het AZ Groeninge en communicatieverantwoordelijke van de werkgroep infectiebeheersing NVKVV (WIN): ‘Er is geen uniform beleid rond vaccinatie in onderwijsinstellingen behalve voor de verplichte hepatitis B vaccinatie bij de start van de opleiding. De andere vaccinaties organiseert elk onderwijsinstelling mogelijks zelf en daar hebben we minder zicht op. Guido: ‘Als werkgroep Infectiebeheersing pleiten we voor een uniforme regel voor de vaccinatie en de hieraan verbonden kosten voor alle studenten verpleegkunde.’ Inmiddels werd door het NVKVV de vraag gesteld aan de VHLORA (Vlaamse Hogescholenraad) als aan kabinet minister Weyts, Vlaamse minister voor onderwijs, om hier een éénduidige afspraken voor te formuleren. 

Vanuit de WIN hebben we een duidelijk vaccinatiebeleid voor studenten voor ogen, een beleid dat ruimer gaat dan de seizoensgriep en hepatitis B. Dan spreken we ook over het aftoetsen van de vaccinatie tegen mazelen, en van pertussis of kinkhoest voor verpleegkundigen die met zuigelingen en kleine kinderen werken. Voor de jongere studenten die door Kind en Gezin en door het CLB tijdens de schooltijd gevolgd zijn, is dat meestal geen probleem. Maar wanneer oudere studenten of instromers uit andere landen met de opleiding verpleegkunde starten, moet het duidelijk zijn welke vaccinaties ze gehad hebben en of die nog aangevuld moeten worden. Ook daar zou een standaardbeleid gevolgd moeten worden door alle onderwijsinstellingen.