Nieuws NVKVV
Terug

Voorstellen NVKVV uitbreiding testafname

Voorgelegd in de TCV

In volgorde van prioriteit: 
  • Laagdrempelige en doelgerichte (zelf)test 
Zoals de Hoge Raad voor Artsen-Specialisten en Huisartsen bevestigt de TCV dat testen moeten gericht worden naar de geschikte doelgroepen. Een juiste indicatiestelling laat toe de opsporing te realiseren met de bestaande capaciteiten. Enkel laagdrempelige testen die kunnen uitgevoerd worden zonder speciale opleiding, zoals de (zelf)test op speeksel (trouwens mee ontwikkeld aan Belgische universiteiten) kunnen de uitdaging van snelle grootschalige testen oplossen.
 
  • Bevoegd personeel primair inschakelen 
De reguliere zorg in de ziekenhuizen wordt tijdens deze coronagolf niet  stilgelegd. Daarom kijken we naar verpleegkundigen die mogelijks wel beschikbaar zijn zoals gepensioneerden of verpleegkundigen tewerkgesteld in administratieve functies en met onregelmatige uurroosters. Verder maakt de coronamaatregel - financiering van het RIZIV – mogelijk om thuisverpleegkundigen in o.a. woonzorgcentra in te schakelen. 

  • Studenten buiten hun stageperiode inschakelen
Wettelijk mogelijk maken dat studenten verpleegkunde en geneeskunde buiten hun stageperiode staalafnames mogen doen.

  • Bevoegdheid uitbreiden naar alle gezondheidszorgberoepen
NVKVV wenst de bevoegdheid uit te bereiden tot alle gezondheidszorgberoepen (K.B.78 - WUG) en hen toe te laten de staalname uit te voeren bij hun eigen patiënten/bewoners, op voorwaarde van een voorafgaande opleiding/instructie door verpleegkundige/arts en een delegatie (met een bepaald toezicht) en mits deze uitzondering strikt beperkt blijft tot de COVID-periode en geen precedent of verworven recht vormt.