Nieuws NVKVV
Terug

Studievoorstel teams in GGZ is niet geselecteerd

KCE weerhoudt onderzoeksvoorstel zorg psychiatrische patiŽnt

In juli diende de Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg NVKVV een voorstel in voor een studie bij het Federaal Kenniscentrum (KCE). De onderzoeksvraag: welke verpleegkundige bestaffing is er nodig in de residentiële geestelijke gezondheidszorg om een patiëntveilige en kwalitatieve zorg te verlenen. Welke disciplines zijn daarin noodzakelijk en in welke verdeling? Het voorstel is door het KCE werkprogramma voor 2021 niet weerhouden.

Het studievoorstel omvat twee specifieke onderzoeksvragen: 
  • Welke verschillende psychiatrische diensten kan men detecteren in de residentiële psychiatrische zorg die beter voldoen aan de realiteit dan de huidige A en T-normen, K, Sp psychogeriatrie, IB en forensische medium security eenheden? En welke verpleegkundige bestaffing is daar nodig? 
  • Welke minimale opleiding dienen verpleegkundigen in deze settings gevolgd te hebben? Welke andere disciplines zijn noodzakelijk in het verlenen van goede geestelijke gezondheidszorg en in welke verdeling?

Het KCE ontving in totaal 59 studievoorstellen die geëvalueerd werden volgens de geldende criteria. Daarvan weerhield het KCE de 18 best geklasseerde onderwerpen. Het voorstel van de werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV om de verpleegkundige bestaffing in de GGZ te onderzoeken werd daarbij niet weerhouden. Voor het KCE is er, ondanks de relevantie en de ernst van het thema, te weinig wetenschappelijk bewijs om de studie haalbaar te maken.