Nieuws NVKVV
Terug

Advies invulling verpleegkundig specialist gekend

De FRV deelt haar advies

De titel van verpleegkundig specialist is intussen goed gekend. De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) stelde nu samen met de Technische Commissie voor de Verpleegkunde (TCV) en de Hoge Raad voor arts-specialisten en huisartsen (HRGSH) een advies op waarin de concrete invulling van het beroep vorm krijgt.

De werkgroep werd in 2019 opgericht op vraag van toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Hij bestaat uit leden van de FRV, TCV en HRGSH en moest advies geven over de invulling van het beroep van verpleegkundig specialist. Binnen NVKVV werd daarom de Projectgroep verpleegkundig specialist opgericht om zo ook de stem van de verpleegkundigen te laten horen.

De FRV is van mening dat de invulling van de rol van verpleegkundig specialist deel uitmaakt van een globale herziening van alle verschillende verpleegkundige functies en bijhorende competenties. De COVID-19-crisis heeft de noodzaak voor een herziening nog maar eens benadrukt, vindt de FRV. De verwachte evolutie van deze functies zal de invulling van verpleegkundig specialist beïnvloeden.

De gemengde werkgroep neemt het advies van 8 mei 2018 van het FRV over. Daarin staat dat het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist aan deze zaken moet voldoen:
  • het definieert de functie van de verpleegkundig specialist
  • het geeft een opsomming van de rollen en competenties en licht ze toe (verantwoordelijke zorgproces, communicator, samenwerker, gezondheidsbevorderaar, …)
  • het geeft een opsomming van de verantwoordelijkheden
  • het geeft een opsomming van de kenmerken (zorgrelatie, ethiek en deontologie, klinische focus, opleiding, …)
  • het geeft een opsomming van de meerwaarde van de verpleegkundig specialist

Het volledige advies lees je hier.