Nieuws NVKVV
Terug

Vroegtijdige zorgplanning: hoe en waarom?

Webinar nieuwe terugbetalingsvoorwaarden

Op 4 en 6 februari organiseerden huisartsen en verpleegkundigen een webinar rond het nieuw nomenclatuurnummer voor vroegtijdige zorgplanning (VZP). Zo’n 150 mensen namen deel en er kwamen verschillende sprekers aan bod.

VZP is een proces waarin de patiënt zijn of haar waarden, normen, doelen en wensen communiceert naar hulpverleners. De patiënt bespreekt hoe die zijn/haar zorg ziet. Hulpverleners bekijken op hun beurt wat (on)mogelijk is binnen de zorg. VZP werd in 2002 op de kaart gezet aan de hand van 3 wetten. Eén over patiëntenrechten, een andere over palliatieve zorg en nog een over euthanasie. 

Als hulpverlener is het belangrijk om, naast de juiste communicatie te hanteren, ook kennis te hebben over de wetgeving. Een instrument om palliatieve patiënten tijdig te identificeren is de PICT-schaal. Een positief resultaat is hier een voorwaarde om een terugbetaling te krijgen.

Wat vertel je aan de patiënt?

Het merendeel van de Westerse patiënten wenst te praten over hun levenseinde. Tijdens dit gesprek moet goed gekaderd worden wat VZP inhoudt. Je moet voldoende, begrijpelijke informatie geven en de verwachtingen oppikken samen met de op- en misvattingen over het toekomstige ziekteverloop. 

Je communiceert naar je patiënt op een open, authentieke manier. Zowel over zijn/haar zorgkeuzes als toekomst. Geeft de patiënt toestemming, dan communiceer je deze zorgkeuzes ook naar alle betrokken zorgverleners. De verschillende sprekers op het webinar lichtten deze topics allemaal toe. De organisatoren wilden de bezoekers drie belangrijke boodschappen meegeven:
  • Onderzoek toont aan dat VZP de levenskwaliteit in de laatste levensfase verbetert, zowel voor patiënten als voor nabestaanden.
  • De patiënt wil dat de arts of zorgverlener initiatief tot VZP neemt. Durf als zorgverlener dus zelf die vraag te stellen. 
  • Het toekomstige nomenclatuurnummer kan eenmalig worden aangerekend, maar VZP is en blijft een proces.