Nieuws NVKVV
Terug

Coachingtraject referentiekader dementie

Co-financiering voor 20 nieuwe trajecten

In 2020 namen zes pilootprojecten deel aan een trajectbegeleiding om het referentiekader dementie te implementeren in hun werking. De Vlaamse overheid helpt nu 20 nieuwe coachingtrajecten te financieren. 

Het referentiekader dementie is sinds de publicatie in 2018 bekend in de hele zorgsector. Het initiatief wil de persoonsgerichte zorg voor mensen met een dementie verder verspreiden en verankeren in de woonzorgvoorzieningen. Zowel in de ouderenzorg als in de thuiszorg.

Om dit referentiekader verder kracht bij te zetten zal de Vlaamse overheid 20 nieuwe coachingtrajecten die begeleid worden door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen mee financieren. Deze voorzieningen komen in aanmerking: 
  • diensten voor gezinszorg
  • diensten voor oppashulp
  • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • centra voor herstelverblijf
  • centra voor dagverzorging
  • centra voor dagopvang 
  • woonzorgcentra, inclusief de centra voor kortverblijf type 1

Wil je deelnemen? Dan moet je bereid zijn 25 % (1.625 euro) zelf te betalen en een projectdossier in te vullen. Een onafhankelijke jury bepaalt wie in aanmerking komt. 
Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid