Nieuws NVKVV
Terug

Somatische zorg in een psychiatrische setting

KCE publiceert onderzoek

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een studie over somatische zorg in een psychiatrische setting. “Het onderzoek vertrekt vanuit een zeer terechte tekortkoming in de huidige GGZ”, zegt onderzoeker in het UZ Gent, Simon Malfait.

Mensen met een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie, psychotische aandoeningen, bipolaire stoornissen of ernstige depressies, overlijden veel vroeger dan de algemene bevolking. Ongeveer 60% van deze oversterfte is te wijten aan somatische aandoeningen. Een groot deel van die aandoeningen houdt verband met de levensstijl of met neveneffecten van psychiatrische medicatie.

Daarnaast speelt ook de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met een psychiatrische aandoening in vele landen een rol. Ook in ons land bestaat een belangrijke gezondheidskloof. Worden de bestaande (internationale) richtlijnen dan onvoldoende toegepast? Ervaren zorgprofessionals bepaalde belemmeringen? Wat zijn faciliterende elementen? Hoe kijken patiënten hier naar? Wat zijn de oplossingen? Op deze vragen zoekt het rapport een antwoord. 

Complexe verpleegkundige rollen

Simon Malfait, onderzoeker in het UZ Gent, benadrukt dat verschillende studies al aantoonden dat psychiatrische zorg een van de meest complexe verpleegkundige specialisaties is door de combinatie van verschillende gezondheidsproblemen: fysiek, sociaal en psychisch. “In het onderzoek van het FCE wordt dan ook terecht voorgesteld een gespecialiseerde opleiding in te richten”, zegt Simon. “De vraag is dan wel: wie zal deze opleiding volgen aangezien er nu al een tekort is en er geen minimumnormen bestaan voor de erkenning van de dienst. De rol van een verpleegkundige wordt hier nog te vaak gezien vanuit een ondergeschikte positie aan de arts. De focus op meer zelfstandige verpleegkundige profielen is dus een goede aanpak geweest om dit probleem aan te pakken.”

Daarnaast merkt Simon Malfait ook op dat de studie vertrekt vanuit de stelling dat verpleegkundigen te psychiatrisch geschoold zijn en te weinig somatisch. “Met de nieuwe 4-jarige algemene opleiding kan dit onevenwicht omgedraaid worden. De HBO5-opleiding biedt een specifieke psychiatrische opleiding aan”, zegt hij. “Dit toont aan dat er een grote noodzaak is om een vergaande denkoefening te houden in ons land over de toekomst van het verpleegkundig onderwijs.”

Tot slot vindt Simon dat de normering binnen GGZ inderdaad hoger moet liggen. Al is dit geen oplossing wanneer er een tekort is aan verpleegkundigen. “We moeten ook durven kijken naar andere modellen van zorgteams met taakdelegatie waarin verpleegkundigen zich vervolgens meer kunnen focussen op hun kerntaak: de aandacht voor het somatische en de therapeutische band met patiënten.”

De volledige studie lezen? Dat kan hier.