Nieuws NVKVV
Terug

Tijdelijke COVID-19-maatregelen woonzorgcentra

Van toepassing vanaf 27 maart

Het Overlegcomité kondigde verstrengde maatregelen aan om de stijgende besmettingscijfers te kop in te drukken. Dit heeft ook gevolgen voor de maatregelen in ouderenzorgvoorzieningen.

Niet-medische contactberoepen
Alle niet-medische contactberoepen zoals kappers, pedicures, … moeten vanaf 27 maart sluiten. Ongeacht de vaccinatiegraad in de voorziening en of een bewoner al dan niet gevaccineerd is, mag het niet-medisch contactberoep dus niet langskomen.

Activiteiten buiten 

Activiteiten buiten zijn beperkt tot 4 personen, ook voor ouderenzorgvoorzieningen.

Nieuwe opnames

De te nemen maatregelen bij nieuwe opnames van bewoners zijn opgenomen in een schematisch overzicht. Dat raadpleeg je hier

Mobiele teams 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet mobiele teams infectieziektebestrijding in die woonzorgvoorzieningen praktisch ondersteunen in hun werking. Daarnaast bieden zij opleidingen infectiepreventie aan. Deze opleidingen behandelen de volgende thema’s: infectieziekten en hun verspreiding, het belang en de uitvoering van een correcte handhygiëne, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het goed organiseren van ventilatie en verluchting. Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan het mentaal welzijn van personeelsleden. 

Deze opleidingen zijn geen standaardsessies en kan je gratis organiseren in je voorziening. Je kan dit boeken via mobieleteams.IZ@vlaanderen.be.

Raadpleeg ook onderstaande documenten: