Nieuws NVKVV
Terug

577 miljoen euro Vlaamse zorgsector

Loonsverhoging en extra personeel

De voorbije maanden onderhandelden de sociale partners over een voorakkoord om de extra middelen voor de zorgsector concreet vorm te geven. Deze maatregelen – beter bekend onder de projectnaam VIA6 – zijn goed voor een budget van 577 miljoen euro en vertalen zich in een betere verloning en extra personeel voor de Vlaamse zorgsector. 

Het gaat hier over de Vlaamse zorgsector, meer bepaald de maatregelen uit het project VIA6. Deze zijn van toepassing op de ouderenzorg, PVT, revalidatieziekenhuizen en -centra, beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes, netwerken palliatieve zorg, centra voor GGZ, zorgraden, gezinszorg en kinderopvang, enzovoort.

De maatregelen krijgen vorm volgens twee pijlers: koopkracht en kwaliteit met bijkomend personeel.

Koopkracht

Er komt een verloning volgens het IFIC-loonmodel vanaf april 2021. Hierdoor wordt meer rekening gehouden met de effectieve vaardigheden en functie van een persoon, in plaats van enkel zijn of haar diploma.

De eerste betalingen zullen plaatsvinden in juli 2021, met een correctie voor de maanden april, mei en juni. Werknemers van geregionaliseerde sectoren ontvangen een consumptiecheque van 300 euro netto per voltijdse equivalent (VTE). Alle werknemers krijgen ook een eenmalige premie.

Kwaliteit

De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden integraal aangewend om extra handen aan het werk te krijgen, in alle zorgsectoren. Elke organisatie kan die jobs zelf invullen, naar gelang de noden en behoeften en na lokaal sociaal overleg. Voor GGZ gaat het concreet om een 100-tal extra jobs, voor de ouderenzorg om 1.584 VTE in de private sector en 680 VTE in de publieke sector.

Bij het aanwerven van extra profielen moet ten allen tijde ook rekening gehouden worden met het behoud van flexibiliteit om zo de werkdruk op een werkbaar niveau te houden.


Artikel NVKVV : Vlaamse regering maakt 577 miljoen euro per jaar vrij - 24 november 2020