OVER NVKVV
Terug

Over NVKVV

“Verpleegkunde vertegenwoordigen op alle niveaus en over alle verpleegkundige sectoren heen, dat is het DNA van een beroepsorganisatie. Het beleid proberen te sturen in de richting van wat wenselijk is om de kloof tussen de huidige werkvloer en de toekomstige werkvloer te dichten. Zo zijn verpleegkundigen voorbereid op de uitdagingen van morgen, die we vroeg of laat allemaal op ons professioneel pad zullen aantreffen. Keuzes dringen zich op. Ofwel blijven we stilstaan, ofwel gaan we voor een sterke maatschappelijke positionering van het verpleegkundige beroep, incluis de zorgsector.”

Als beroepsorganisatie voor verpleegkundigen:
  • Informeert en adviseert het NVKVV zijn leden over sociale en juridische knelpunten en over de verschillende aspecten van hun beroep
  • Ijvert het NVKVV voor het statuut en de positie van verpleegkundigen
  • Verdedigt het NVKVV de belangen van verpleegkundigen bij de Federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap
  • Werkt het NVKVV samen met diverse partners in de gezondheidszorg
  • Overlegt het NVKVV met andere beroepsorganisaties

De leden van het NVKVV zijn aanwezig op alle domeinen van het verpleegkundige werkveld en de organisatie motiveert hen om zich te engageren in verschillende WerkgroepenRegionale Netwerken en Mandaten. Zo stimuleert het NVKVV verpleegkundigen in hun rol als klankbord door in te zetten op kennisoverdracht en onderzoek.

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Henk CUVELIER
Algemeen voorzitter NVKVV

Lid Raad van Bestuur AUVB. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig- paramedisch directeur at AZ Nikolaas

Bekijk profiel
Jan AMPE
Bestuurslid NVKVV

Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep ouderenzorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgdirecteur Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Bekijk profiel
Myriam ARREN
Bestuurslid NVKVV

Quality Manager bij Armonea

Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Bestuurslid NVKVV

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Tony CLAEYS
Bestuurslid NVKVV

Lector en onderzoeker Hogeschool Vives, Brugge en PhD-student SHE-Maastricht University

Bekijk profiel
Bram CLAEYS
Bestuurslid NVKVV

Zorgmanager bij AZ Groeninge

Bekijk profiel
Sam CORDYN
Bestuurslid NVKVV

Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - EBPnet : adviesraad en Raad van Bestuur- Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Bart DEWAELE
Bestuurslid NVKVV

Lid Raad van Bestuur NVKVV en werkgroep directies NVKVV. PROFESSIONEEL : Directeur Zorg AZ Zeno

Bekijk profiel
Anne DE BIEVRE
Bestuurslid NVKVV

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - Lid Raad van Bestuur NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgzonemanager locomotorisch en geriatrie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Bekijk profiel
Sandra MARTIN
Bestuurslid NVKVV

Hoofd Center of Expertise Health Innovation aan UC Leuven-Limburg

Bekijk profiel
Karel OP DE BEECK
Bestuurslid NVKVV

Provinciale Geneeskundige Commissie Verpleegkundigen - Vlaams-Brabant - Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid bureau Nederlandstalige Kamer AUVB. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig manager UZ Leuven

Bekijk profiel
Kurt SURMONT
Bestuurslid NVKVV

Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig & Paramedisch Directeur Ziekenhuis Oost Limburg (Genk)

Bekijk profiel
KURT VANDEN BUSSCHE
Bestuurslid NVKVV

Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. Lid Regionaal Netwerk West-Vlaanderen PROFESSIONEEL : Adjunkt verpleegkundig directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Bekijk profiel
Peter WARRIE
Bestuurslid NVKVV

Facilitair directeur, adjunct-directeur patientenzorg Sint-Alexius Grimbergen

Bekijk profiel
Ilke MONTAG
Mandataris NVKVV

Medisch directeur Jan Yperman Ziekenhuis

Bekijk profiel
Jan PROF. DR. VANDE MOORTEL
Mandataris NVKVV

Jurist - tot 1 juli 2020 advocaat Advamo. Doctor in de rechten. Docent Universiteit Gent Lector aan diverse hogeschoolopleidingen

Bekijk profiel
Kris VANEERDEWEGH
Expert NVKVV

Lid Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling GGZ en psychiatrie - Lid werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV - Toenmalige voorzitter Nederlandstalige Kamer AUVB. PROFESSIONEEL: Hoofd Nursing (CNO) OPZC REKEM

Bekijk profiel
Marc VAN BOUWELEN
Expert NVKVV

Voorzitter Technische Commissie Verpleegkunde - Secretaris juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundige op rust - nog vrijwilliger bij diverse verenigingen

Bekijk profiel
SISKA VAN DAMME
Expert NVKVV

Hoofdvroedvrouw Kraamafdeling UZ Leuven - Ondervoorzitter VBOV

Bekijk profiel
Hendrik VAN GANSBEKE
Expert NVKVV

Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) - Vlaams Instituut Eerstelijn (VIVEL) - RIZIV : Algemene Raad/Begrotingscontrole en Verzekeringscomité en Begeleidingscomité: evaluatie - Recip-e - VIKZ - - Comité v/d dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (vpk) - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Kamer van Aanleg) - E-Healthplatform - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Nieuws