Nieuws NVKVV
Terug

RIZIV - Thuisverpleging besluit 8 april 2019

Verkorting termijn betaling en tolerantie medische voorschriften

1.  Verkorting van de termijn van betaling door de verzekeringsinstellingen in het kader van elektronische facturering.

Vraag van de beroepsorganisaties : de vertegenwoordigers van thuisverpleegkundigen melden een stijging van de kosten voor materiaal, gekoppeld aan een afname van de activiteit als gevolg van de COVID-19-crisis. Zij wensen dat in het kader van de elektronische facturering een verkorting van de termijn voor betaling door de verzekeringsinstellingen in overweging zou genomen worden. Op dit moment is de betalingstermijn vastgesteld op maximum 14 dagen, maar deze zou tijdens de crisisperiode kunnen worden teruggebracht tot 10 dagen.

Reactie van de verzekeringsinstellingen : De betalingstermijnen voor verpleegkundigen zijn momenteel over het algemeen minder dan 10 dagen en de verzekeringsinstellingen engageren zich om hun inspanningen om onder de 10 dagen te blijven, in plaats van het reglementaire maximum van 14 dagen, voort te zetten.

 

2. Tolerantie van verzekeringsinstellingen ten aanzien van medische voorschriften.

Vraag van de beroepsorganisaties: de vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties melden in deze periode ook moeilijkheden bij het verkrijgen van de voor de zorg noodzakelijke medische voorschriften. Veel verpleegkundigen ontvangen instructies per telefoon of e-mail. Zij vrezen een blokkering van hun facturatie door de onmogelijkheid om de velden met betrekking tot het RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts en de datum van het voorschrift in te vullen.  Ze vragen een tolerantieperiode waarin de facturatie niet geblokkeerd wordt, zelfs als de informatie met betrekking tot het medisch voorschrift ontbreekt.

Antwoord van de verzekeringsinstellingen: De verzekeringsinstellingen zijn bereid de blokkering van de betaling, als het veld met betrekking tot de voorschrijver en de datum van het voorschrift niet zijn ingevuld in de facturatie, op te heffen. In de praktijk kunnen de velden "identificatie voorschrijver" (R 50 Z 24-25), "datum voorschrift" (R 50 Z 20-21) en "norm voorschrijver" (R 50 Z 26) in de facturatiefiche gelijk zijn aan nul als het voorschrift niet op tijd werd verkregen, zonder dat de betaling wordt geblokkeerd.

Belangrijk: Het is de bedoeling om deze velden zo veel mogelijk in te vullen (zelfs als het voorschrift alleen mondeling is ontvangen). Velden gelijk aan nul zullen worden opgevolgd. Het voorschrift moet worden afgeleverd, maar de blokkering van betaling is tijdelijk opgeschort. De noodzaak van een voorschrift voor verpleegkundige zorg wordt niet opgeschort.

Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel met een looptijd die afhankelijk is van de COVID-maatregelen (einddatum nog niet vastgesteld).