Nieuws NVKVV
Terug

FFP2 maskers aanbevolen in risicosituaties

Sciensano geeft richtlijn bij langdurige blootstelling

26 juni publiceerde Sciensano nieuwe richtlijnen voor ziekenhuizen. Daarin staat dat er opnieuw geen FFP2 masker (wel een chirurgisch masker) wordt aanbevolen voor gezondheidspersoneel. FFP2-maskers moeten enkel gedragen op COVID-19-afdelingen of wanneer er een langdurige blootstelling is bij een (mogelijke) COVID-19-patiënt en wanneer die patiënt zelf geen chirurgisch masker draagt.

De Algemene Unie van Verpleegkundigen in België (AUVB) contacteerde het ministerie van Volksgezondheid met bedenkingen bij deze richtlijn. Ten eerste zijn er nog maar weinig echte COVID afdelingen. Ten tweede komen de richtlijnen er in de praktijk op neer dat er geen FFP2 masker aanbevolen worden, gezien langdurige zeer dichte contacten met patiënten die geen masker dragen, niet veel voor komen. Dit terwijl een recent onderzoek gepubliceerd in Lancet de extra bescherming van FFP2 maskers aantoont en stelt dat een FFP2 het minimum moet zijn voor gezondheidsmedewerkers in COVID afdelingen.

De AUVB ontving volgend antwoord van het ministerie van Volksgezondheid: ‘We begrijpen uiteraard de bezorgdheid van de vele verpleegkundigen die zich dagelijks inzetten voor hun patiënten en voor de maatschappij. Uiteraard moet hun bescherming prioritair zijn. De werkgroep heeft dan ook zelf het initiatief genomen om de vorige aanbevelingen te herevalueren. […] De conclusie van de richtlijn rond maskers is duidelijk: in risico-situaties wordt (uit voorzorg!) een FFP2 masker aanbevolen. Die risico-situaties zijn: langdurige blootstelling (zoals in een COVID-eenheid, of kinesist die respiratoire kiné geeft, of een verpleegkundige die een bedbad moet geven aan een patiënt die zuurstofnood heeft) of aërosol-genererende procedures. Opnieuw uit voorzorg is de lijst van aërosol-genererende procedures bovendien eerder breed opgesteld en bevat bv. ook toediening van medicatie via aërosol, hoewel de gegevens daar zeker niet éénduidig over zijn.’