Nieuws NVKVV
Terug

Palliatieve zorg tijdens COVID-19

Inzichten vanuit de literatuur

Wetenschappers vanuit de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde hebben een wetenschappelijk rapport gemaakt over Palliatieve zorg tijdens COVID-19. Dat rapport brengt een samenvatting in het Nederlands van bevindingen uit de internationale wetenschappelijke literatuur en de betekenis ervan voor de praktijk en voor het beleid. De werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV werkte actief mee. 

 
Het rapport wordt na de zomer verder aangevuld met nieuwe bevindingen. Het wilt een constructieve samenvatting geven van enkele belangrijke bevindingen met betrekking tot palliatieve zorg tijdens COVID-19.