Nieuws NVKVV
Terug

De noden van de eerstelijn centraal

Deel je ervaring in deze enquête

Om de eerstelijnszorg de plaats te geven die ze verdient – centraal in ons zorgsysteem – wilt het Onderzoeksteam van de Academie Voor De Eerste Lijn graag een goede kijk krijgen op je werkomstandigheden: hoe werk je samen met andere zorgverleners? Hoe ondersteun je patiënten/cliënten in hun doelen en zelfzorg? 

Om de noden van de eerstelijnsgezondheidszorg in kaart te brengen, heeft de Academie voor de Eerste Lijn een enquête opgemaakt. Aan de hand van de resultaten van de enquête wilt ze zicht krijgen hoe doelgerichte zorg, zelfmanagement ondersteuning, interdisciplinaire samenwerking en integratie een plaats heeft in jullie organisatie en waar je nog nood aan hebt. 

De enquête is eenmalig en specifiek gericht naar eerstelijnsprofessionals. Ze peilt naar de werksituatie vóór de coronacrisis, naar de normale werkomstandigheden.
Doe je mee? Klik dan hier. 

De Academie Voor De Eerste Lijn wordt gefinancierd door het Fonds Dr. Daniel De Coninck dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Voor meer info, ga naar www.academievoordeeerstelijn.be