Nieuws NVKVV
Terug

Het huis van en voor verpleegkundigen

Een renovatie met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een ‘huis van verpleegkundigen’: dat mag je letterlijk nemen. Het gebouw aan de Vergote Square 43 in Brussel werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw aangekocht door een uitgifte van obligaties aan honderden NVKVV-leden. ‘We zijn onze leden hiervoor ontzettend dankbaar’, zegt Ellen De Wandeler, algemeen coördinator NVKVV. ‘De uitstraling van het NVKVV in het centrum van het land lag hen zeer nauw aan het hart en ze verzekerden zo de toekomst van het NVKVV. Vanaf dag 1 was het een plek waar verpleegkundigen elkaar konden ontmoeten en vorming volgen. Nu is het gebouw dringend aan renovatie toe en pakken het dan ook grondig aan. Na jaren voorbereiding zijn de werken deze week gestart.’
 

Voor een deel van die renovatie, 125.000 euro, kan het NVKVV als V.Z.W. rekenen op de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De VZW diende een dossier in voor het project be.Exemplary dat voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten wilt stimuleren en belonen wanneer ze zorgen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Een project dat in aanmerking wilt komen moet 4 uitdagingen opnemen: 
  • Het bevorderen van een kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw
  • Het stimuleren van projecten met een sociale draagkracht
  • Het aangaan van uitdagingen rond het leefmilieu
  • Het inpassen in een kringloopeconomie
Een jury beoordeelt het voorbeeldkarakter van de projecten. Bekijk alle projecten hier. 

Het NVKVV is een van de be.Exemplary-laureaten van 2019 en ontvangt steun voor de renovatie en aanpassing van de manoir die de ontmoetingsplaats van de beroepsorganisatie is, een plek waar verpleegkundigen elkaar kunnen ontmoeten, ervaring uitwisselen, kennis delen en ontspanning vinden. In het verslag van de jury lezen we: ‘Het project van het NVKVV is een voorbeeld van een oordeelkundige ingreep op een beschermd gebouw.’ En: ‘Het project geeft blijk van een grote ambitie op het vlak van milieu.’ Nathalie De Leeuw, architect van het NVKVV reageert: ‘Het hergebruik van materialen en het behoud van oude elementen werden door de jury bijzonder geapprecieerd en zorgden voor de toekenning van steun voor het project.’ 

Ellen De Wandeler: ‘Zo creëren we een plek speciaal voor verpleegkundigen. Door COVID-19 hebben verpleegkundigen opnieuw het maatschappelijk belang van hun beroep aangetoond. En ook hier krijgen verpleegkundigen een centrale rol dicht bij mensen: het huis van de verpleegkundigen zal ook openstaan voor wijkactiviteiten en zo ten dienste staan van de lokale gemeenschap. We hopen dat de renovaties vlot verlopen en we jullie snel in onze vernieuwde plek in Brussel kunnen ontmoeten. We schatten tegen einde 2021. Onze deur staat voor verpleegkundigen open, dit huis is van jullie!’