Nieuws NVKVV
Terug

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voldoende voorraad, naar een eerlijke verdeling

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD) verspreidde eind juli 2020 aan de vertegenwoordigers van verpleegkunde een analyse door Europese verpleegkundigen (European Observatory editors) uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Spanje en Italië over het ter beschikking hebben van persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB) in de ambulante zorg. De werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV gaat ten stelligste akkoord met hun aanbevelingen en heeft deze ook verdedigd in de Federale Raad Verpleegkunde dat een advies inzake aan de minister De Block moest overmaken. 

De situatie: Met het oog op de toekomst staan landen nu voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat hun zorgverleners over voldoende PBM beschikken, met name tijdens de wintermaanden, wanneer het gezondheidsstelsel geconfronteerd kan worden met een tweede golf van COVID-19. Verschillende landen evalueren hoe ze beleid en mechanismen voor de opslag van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen ontwikkelen en versterken, terwijl ze de verantwoordelijkheid voor de opslag van persoonlijke beschermingsmiddelen tussen de nationale autoriteiten en de zorgverleners verduidelijken. Zelfs in gevallen waarin de ziekenhuissector al eigen beleid en mechanismen heeft ontwikkeld voor het aanleggen van voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen in verband met noodplannen, is dit minder vaak het geval voor zorgverleners in een ambulante (poliklinische) omgeving.

Het probleem: Er is een tekort van PMB voor ambulante zorgverleners wereldwijd. Aanbieders en gezondheidssystemen wedijveren met elkaar om beperkte hoeveelheden PBM te verkrijgen. Zolang de individuele aanbieders van PBM echter de verantwoordelijkheid voor hun eigen voorraden hebben, kan de verdeling van de PBM-voorraad voor ambulante zorgverleners niet worden gegarandeerd op de plaatsen waar deze het meest nodig is.

Daarom volgende aanbevelingen: 

  • Een wettelijke verplichting dringt zich op dat ambulante zorgverleners PMB gaan opslaan. Collectieve acties die focussen op de inkoop en verdeling van PBM voor ambulante zorgverleners kunnen ertoe bijdragen dat de inkoop en verdeling van PBM eenvoudiger en rechtvaardig wordt.
  • Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen ambulante en ziekenhuiszorg met betrekking tot het aanleveren van PMB.
  • De verdeling van PMB voor ambulante zorgverleners dient op een hoger niveau (centraal of gedecentraliseerd) te worden geregeld.
  • Het is belangrijk om  centraal een overzicht te hebben/bewaren op de efficiënte verdeling van PBM voor ambulante zorgverleners zodat inkoop en herverdeling van de PBM gericht kan worden ingezet = daar waar nodig.

Andere aanbevelingen werden opgenomen door de Federale Raad Verpleegkunde die voorbije weken werkte aan een advies voor minister De Block m.b.t. PBM voor de eerste en tweede lijn. Het advies kan na publicatie over een 2 tal weken worden geraadpleegd op de website van de FOD.