Nieuws NVKVV
Terug

Spreidingsplan voor COVID-patiŽnten

Werkgroep Directies NVKVV mee aan het stuur

We horen alom in de media dat het aantal coronabesmettingen in ons land fors toenemen. De cijfers Sciensano bevestigen dit. Door de stijging blijven de ziekenhuizen in ons land niet ongeschonden. Het aantal ziekenhuisopnames, alsook de bezettingsgraad intensieve zorgen neem toe. 

Verpleegkundigen hebben tijdens de volle coronacrisis in het voorjaar aan de alarmbel getrokken en gepleit voor meer spreiding van coronapatiënten binnen de ziekenhuisnetwerken, maar indien nodig ook daarbuiten. Lees hier het advies inzake spreiding op 3 april 2020 van de werkgroep kritieke diensten NVKVV en het advies opstart reguliere zorg van 8 mei 2020

Bij de FOD Volksgezondheid klinkt het nu dat de ziekenhuizen voorbereid zijn op een tweede golf. In de maand juni werd het federaal Comité dat zich hierover ontfermt uitgebreid met vertegenwoordigers uit de beroepsorganisaties voor verpleegkunde. De NVKVV werkgroep directies, met voorzitter Koen Balcaen, werkte inhoudelijk standpunten uit die kunnen worden geraadpleegd in het volgende document

“De aanpak verschilt van die van de eerste golf. ‘Covid-patiënten zullen sneller en meer gespreid worden over de ziekenhuizen’, zegt ¬Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.” Citaat uit De Standaard 27/09/2020 Simon Germonprez.