Nieuws NVKVV
Terug

Ook geschikt voor 8 uur vorming zorgkundigen

Digitaal platform Week van de Verpleegkundigen

Op 5 oktober werd het digitaal platform voor de Week van de Verpleegkundigen 2020 gelanceerd. Het is een ambitieus digitaal platform geworden dat ook door werkgevers die zorgkundigen tewerkstellen niet onopgemerkt is gebleven. NVKVV krijgt meer en meer de vraag of ook voor zorgkundigen een toegang tot het digitaal platform mogelijk is; zodat ook zij in 2020 op een CORONA-veilige manier aan de verplichte vorming van 8 uur kunnen voldoen. Volmondig zegt het NVKVV hierop ‘JA’, het platform biedt namelijk 116 sessies, waarvan een belangrijk aantal ook een waardevolle betekenis kunnen hebben voor zorgkundigen. 
We lichten enkele sessies binnen 8 thema’s uit:

1. Geestelijke gezondheidszorg
 • Ervaringen met patiënten; Petra Habets
 • In contact met je identiteit als zorgverlener; E.H. Bert Vanderhaegen 
2. Ouderenzorg 
 • Infectiebeheersing; Prof. Jan De Lepeleire
 • Help me het zelf te doen; Julie Goethals 
 • Ouderen met psychologische trauma’s; Luc Van de Ven 
3. Gehandicaptenzorg
 • Dementie en verstandelijke beperking; prof. Peter De Deyn
 • Zorg voor personen met dementie binnen een voorziening; Hanne Boudeau
4. Thuiszorg
 • Ouderen(mis)handeling; Joke Lemiengre
5. Palliatieve zorg
 • Integratie van palliatieve zorg in het ziekenhuis, WZC en thuissetting; Prof. Joachim Cohen
 • Noch bloemen, noch kransen; Gert Verhaert
6. Infectiebeheersing
 • Zorg met een warm hart; Krista Bracke
 • Infectiepreventie; Guido Demaiter
7. Ethiek
 • Morele moed in de praktijk; Veronique Hoste 
 • Morele moed; Erna Smeekens
8. Extra’s
 • Rookstophulp voor zorgverleners en zorgvragers
 • Weer aan het werk na langdurige ziekte