Nieuws NVKVV
Terug

‘Proefprojecten negatievedruktherapie thuis

Goedgekeurd.

Op 12 oktober 2020 werd in het Verzekeringscomité van het RIZIV de aangekondigde ‘Proefprojecten inzake negatievedruktherapie thuis - project artikel 56, §1er: ontwerp van wijzigingsclausule ter verlenging van de overeenkomsten met de projecten en de wetenschappelijke equipe (Nota CGV 2020/229) goedgekeurd.