Nieuws NVKVV
Terug

FinanciŽle steun voor eerstelijns triage- en afnamecentra

COVID-19.

Nieuws uit het RIZIV inzake HIER

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19 met het oog op eventuele doorverwijzing naar een ziekenhuis. Zij doen dat na verwijzing door een arts.

Sinds 4 mei 2020 vervullen de triagecentra een bijkomende "afname"-functie, en spreekt men van triage- en afnamecentra.

Sinds 12 oktober 2020 kunnen we onder bepaalde voorwaarden alternatieve afnamecentra activeren als de capaciteit van de triage- en afnamecentra (tijdelijk) onvoldoende is.

De verzekering voor geneeskundige verzorging ondersteunt deze centra via een aantal vergoedingen. Hierbij de verschillende vergoedingen, de bedragen en hoe de centra ze kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.