Nieuws NVKVV
Terug

Mogen studenten op een pediatrische dienst alleen de permanentie verzekeren?

Antwoord van de Juridische Adviesgroep NVKVV

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de algemene organisatorische normen (Referentie 1) die van toepassing zijn op elk ziekenhuis, raadplegen. Deze normen bepalen dat, citaat: “…Doorheen alle dagen van het jaar moet, naast de hoofdverpleegkundige, permanent per afdeling en maximum per 30 zieken, de aanwezigheid van een gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige of een bachelor in de verpleegkunde of de vroedkunde gewaarborgd zijn, zodat de continuïteit en de kwaliteit van de zorg verzekerd zijn…” – einde citaat.

De bijzondere normen voor de dienst Pediatrie (kenletter E) stellen geen bijkomende eisen, dus de algemene norm van permanent één verpleegkundige volstaat ;

Bovenvermeld artikel (algemene inrichting/organisatorische normen/12° - cf. tekst als bijlage – gemarkeerde tekst op blz. 10/71) geeft m.i. een antwoord op de vraag: 
Studenten kunnen niet ingeschakeld worden om de basispermanentie op een afdeling te waarborgen.
________________________________________

1. Koninklijk besluit van 23 oktober 1964: Koninklijk besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd – B.S. 07/11/1964

Wens je deel uit te maken van de werkgroep kinderverpleegkundigen NVKVV