Nieuws NVKVV
Terug

'Uitlenen' van zorgpersoneel

Nieuw kaderakkoord

Een nieuw intersectoraal akkoord maakt het mogelijk dat zorgpersoneel van de ene organisatie tijdelijk 'uitgeleend' wordt aan een andere organisatie. Dit intersectoraal kaderakkoord is geldig van 19 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Met het kaderakkoord wordt een kader van afspraken en voorwaarden geboden waarbinnen werknemers tijdens de coronacrisis tijdelijk op een andere tewerkstellingsplaats dan hun feitelijke of contractuele tewerkstellingsplaats kunnen werken. Let op! Deze maatregel geldt enkel voor woonzorgcentra, categorale ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg. 

NVKVV is bijzonder tevreden met het akkoord en pleitte hier reeds voor tijdens de eerste coronagolf. Ellen De Wandeler, algemeen coördinator NVKVV licht toe: "Het tekort door het uitvallen van verpleegkundigen, alsook in sommige instellingen het tekort aan expertise en vaardigheden, is een vastgesteld probleem dat tijdens deze COVID-19-crisis meer dan ooit komt bovendrijven. Het over de ‘muren’ en ‘sectoren’ heen inzetten van verpleegkundigen uit de resterende zorgcapaciteit zal niet alleen leiden tot het ondersteunen en draaglijker maken van het werk, het zal ook leiden tot het inbrengen en uitwisselen van bijkomende expertise en vaardigheden, wat de kwaliteit van de zorg en de kennisuitwisseling ten goede zal komen."

Vrijwilligheid staat centraal. Je werknemer kan het initiatief nemen, maar je kan als verpleegkundige ook zelf vragen om tijdelijk elders te werken. Je werknemer is dan vrij om hier al dan niet op in te gaan. Meer informatie over het kaderakkoord vind je op de website van VERSO.