Nieuws NVKVV
Terug

Strategische voorraad ambulante zorg

Uitbreiding verdeling naar alle actieve zorgverleners

Eerder hebben enkel huisartsen, specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen die actief zijn in de ambulante sector een strategische voorraad ontvangen. De FOD Volksgezondheid heeft nu beslist om de strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn, met name alle zorgverleners die er nog geen beroep op hebben kunnen doen. Zorgverleners die reeds een strategische voorraad hebben ontvangen, komen dus niet in aanmerking voor deze actie. 

Deze maatregel stemt het NVKVV bijzonder tevreden. Werken aan kwaliteitsvolle en nabije warme zorg doe je SAMEN met andere disciplines. Op 20 maart 2020 stuurde NVKVV reeds de volgende communicatie uit: 
<< NVKVV stelt dat alle zorgverleners die rechtstreeks fysiek contact hebben met patiënten wiens zorg niet kan worden uitgesteld, over voldoende beschermend materiaal moeten beschikken. Het gaat hier om vroegtijdige omgekeerde isolatie van de zorgverleners opdat zij geen kwetsbare patiënten besmetten. Ongeacht het zorgberoep kan contextgebonden en patiëntgebonden zorg niet-uitstelbaar zijn en een fysieke nabijheid van de zorgverlener noodzakelijk zijn. >>


Naast de eerder geselecteerde beroepen, gaat het om de volgende beroepen actief in de ambulante zorg:
 • kinesitherapeuten
 • audiciens,
 • diëtisten,
 • mondhygiënisten,
 • logopedisten,
 • ergotherapeuten
 • orthoptisten-optometristen
 • podologen,
 • Bandagisten/orthesisten/prothesisten
 • klinisch psychologen en orthopedagogen,
 • officina-apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Deze verdeling betreft uitsluitend de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg. Voor alle zorgverleners die actief zijn in een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, ...) is het de werkgever die zorgt voor het beschermingsmateriaal.


 • Waarom een strategische voorraad bezorgen aan de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg?
 • Hoe moet deze strategische voorraad worden gebruikt?
 • Wat is de inhoud van deze strategische voorraad?
 • Hoe de strategische voorraad in ontvangst nemen?