Nieuws NVKVV
Terug

Griepvaccinatie: nu enkel voor categorie A

Categorie B geannuleerd

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid herevalueerde op 30 oktober 2020 de fasering van de vaccinatiecampagne om de prioritaire risicogroepen te beschermen. Het griepvaccin wordt momenteel enkel toegediend aan persoon uit de prioritaire doelgroep, categorie A. Dit zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar en zwangere vrouwen. Ook verpleegkundigen horen bij categorie A.  

Een onderzoek bij alle apotheken wijst uit de vraag naar vaccins voor deze prioritaire doelgroep gestegen is ten opzichte van voorgaande jaren. Om mogelijke tekorten voor de vaccinatie van de prioritaire doelgroep te vermijden, worden voorlopig nog geen vaccins verstrekt aan personen uit categorie B. Dit zijn personen van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar. Volgende maand wordt de vaccinatiegraad van categorie A geëvalueerd. 


Categorie A
Groep 1: personen met een risico op complicaties
  • Alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • Alle personen vanaf 65 jaar
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
  • De risicopersonen uit groep 1
  • Kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B
Personen tussen 50 en 65 jaar