Nieuws NVKVV
Terug

Overbruggingsrecht voor zelfstandige zorgverstrekkers

Interessante info

Medische beroepen hebben sinds 1 september geen recht meer op één van de vormen van crisis-overbruggingsrecht.  Tijdens de eerste lockdown en tot 31/8 hadden de zelfstandige zorgverstrekkers recht op een crisis-overbruggingsrecht wanneer ze hun activiteiten in de loop van een maand gedurende 7 opeenvolgende dagen volledig onderbraken (tijdens de eerste lockdown mochten dringende gevallen nog behandeld worden).

Dit is geen nieuwigheid. Zelfstandige Zorgverstrekkers werden nooit als verplicht gesloten beschouwd. Dat is een gevolg van het feit dat ze een essentieel beroep uitoefenen – nog versterkt door de nood om continuïteit van de zorg te verzekeren.

Zelfstandige zorgverstrekkers kunnen vandaag wél beroep doen op het gewone overbruggingsrecht:
  • Bij quarantaine zonder ziekte: een weekuitkering voor elke week van onderbreking van de activiteit.
  • Om de kinderen op te vangen (bv. omdat ze niet naar school kunnen, de opvang gesloten is, …; eveneens per week).
  • Om een andere corona-gerelateerde reden (eveneens per week)

Belangrijk: gewoon zeven dagen activiteiten onderbreken volstaat niet. Voor ‘andere corona-gerelateerde redenen’ moet de zelfstandige een zeker gedwongen karakter aantonen (het wegvallen van patiënten, …).

Er zit een hervorming aan te komen, vanaf 1 januari zal het crisis-overbruggingsrecht open staan voor elke zelfstandige met een omzetdaling van 40% of meer. Ook zelfstandige zorgverstrekkers zullen daarvoor in aanmerking komen.