Nieuws NVKVV
Terug

Verpleegkundig werk tijdelijk uitgevoerd door niet-verpleegkundigen

Grondwettelijk Hof verwerpt deze wet NIET

Sinds 7 november 2020 mogen niet-verpleegkundigen ook bepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren (Communicatie NVKVV op 5 november 2020)Dat bepaalde het Grondwettelijk Hof in een arrest. Zo wordt de druk op verpleegkundigen tijdens de pandemie verlaagd en het gebrek aan verzorgend personeel opgevangen. Hiertegen groeide een protest vanuit sommige verpleegkundige beroepsorganisaties dat strandde in de vraag aan het Grondwettelijk Hof deze wetgeving te vernietigen. Deze vraag is dus verworpen. Lees hier het arrest. 


Het gaat om een noodmaatregel die al van begin november dateert. Het doel was om niet-verpleegkundigen in te zetten om bepaalde verpleegkundige taken uit te voeren en zo de druk op de ziekenhuizen te verlagen. De wet richt zich op studenten verpleegkundige, maar ook op zorgkundigen, kinesisten, stagiairs of vroedvrouwen en -mannen. 

De maatregel is van kracht tot 1 april 2021 en kan vervolgens nog maximaal 6 maanden verlengd worden. Het arrest benadrukt dat de mobilisatie van niet-verpleegkundigen voor deze handelingen enkel een laatste redmiddel is. Het sluit ook enkele extra gevoelige verpleegkundige handelingen uit. Het niet-gekwalificeerd personeel krijgt wel een spoedcursus van een arts of verpleegkundige en ze worden ingeschakeld in zorgteams onder begeleiding van een verpleegkundige.